Strømsparing for skjerm

Display Power Management Signaling (DPMS) lar deg styre strømmen til samsvarende HDMI- og DVI-skjermer uten å trykke på en knapp på skjermen eller bruke fjernkontrollen.

DPMS har de fire følgende strømtilstandene:

  • hvilemodus
  • ventende
  • aktiv av

Når du aktiverer DPMS-kontroll i Innstillinger > Video > Videomonitor, vil Icon forsøke å styre skjermens strømtilstand. Velg en av følgende verdier for DPMS-modus:

Prøver alltid å slå av skjermen.
AvPrøver aldri å slå av skjermen.
AutoPrøver å slå av skjermen hvis skjermen indikerer støtte for hvilemodus eller ventemodus.
IntelligentPrøver å slå av skjermen hvis skjermen indikerer støtte for hvilemodus, ventemodus eller aktiv av.

For å teste om monitoren støtter DPMS, følg disse trinnene:

  1. Deaktiver CEC.
  2. Sett DPMS-modus til .
  3. Sett Icon i hvilemodus.
  4. Hvis skjermen ikke slår seg av betyr det at DPMS ikke støttes. Sett DPMS-modus til Av.
  5. Hvis skjermen etter hvert slår seg av, vekk Icon.
  6. Hvis skjermen slår seg på betyr det at DPMS støttes. La DPMS være på.
  7. Hvis skjermen ikke slår seg på, prøv en kombinasjon av CEC og DPMS til å styre skjermens strømtilstand: bruk CEC til å vekke skjermen og DPMS til å sette skjermen i hvilemodus.