Løsningen vil gjøre det mulig for flere ansatte å enkelt samarbeide via video over flere lokasjoner i bedrifter med blandede kommunikasjonsmiljøer

Avaya kunngjorde i dag en avtale med Lifesize Communications for å etablere interoperabilitet mellom Avaya Aura™ unified communications (UC)-plattformen og Lifesize HD-videokonferansesystemer. De kombinerte løsningene vil muliggjøre bredskala distribusjon av HD-videokonferanser med høy kvalitet og fleksibilitet til Lifesize videosystemer og de sentraliserte administrasjons- og kontrollmulighetene til Avaya Aura.

Ved å bruke den SIP-baserte Avaya Aura, vil bedrifter kunne distribuere videokonferansefunksjoner over flere lokasjoner i virksomheter med miljøer med flere leverandører. Ansatte vil enkelt kunne samarbeide med hverandre via video – uavhengig av kommunikasjonssystemet som betjener deres spesifikke plassering. IT vil glede seg over lav båndbreddeutnyttelse, strømlinjeformet administrasjon og lavere kostnader ved å rute video over deres interne nettverk.

"Når arbeidsmiljøer blir stadig mer distribuerte, gir videokommunikasjon en enestående evne til å trekke team sammen og muliggjøre effektivt samarbeid som en del av en sammenhengende enhetlig kommunikasjonsopplevelse," sa Alan Baratz, senior visepresident og president, Global Communications Solutions, Avaya. "Avayas arbeid med Lifesize Communications og andre vil bidra til å gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt for bedrifter å distribuere video til ansatte på alle nivåer i organisasjonen."

"Avayas lederskap i bedriften og Lifesizes velprøvde HD-videoløsninger er en ideell kombinasjon for organisasjoner som ønsker å enkelt og bredt distribuere høykvalitets videokommunikasjon for å fundamentalt forbedre virksomheten," sa Craig Malloy, administrerende direktør i Lifesize Communications. "Interoperabilitet med Avaya er enda et skritt fremover for å innfri løftet om videokommunikasjon for alle, overalt."

Organisasjoner som vil ha et valg av video hvor som helst, vil dra nytte av den resulterende løsningen. Lifesize HD-video kan enkelt distribueres, og er en kostnadseffektiv løsning som leverer overlegen HD-kvalitet for små eller store gruppevideokonferanser. Avaya Aura muliggjør sentralisert distribusjon av lyd-, video- og webapplikasjoner over flere lokasjoner, samt opprettelse av "applikasjonsprofiler" basert på ansattes behov.

Bedrifter vil i større grad kunne utvide tilgangen til videokonferanser til de individuelle arbeiderne eller teamene som er moderat til svært samarbeidsvillige, og dermed øke produktiviteten og dra nytte av lave totale eierkostnader. I tillegg, med Avaya Aura, kan organisasjoner realisere nettverksbesparelser og økt kontroll ved å kombinere lyd og video på ett enkelt nettverk, og etablere nettverksbevisste båndbreddeadministrasjonspolicyer for å kontrollere bruken og levere en brukeropplevelse av høy kvalitet.

Lifesize er et Platinum-medlem av Avaya DevConnect-programmet – et initiativ for å utvikle, markedsføre og selge innovative tredjepartsprodukter som samvirker med Avaya-teknologi og øker verdien av et selskaps investering i nettverket. Gjennom programmet gjennomgår produktene streng kompatibilitetstesting av et team av Avaya-ingeniører. Å gjøre det sikrer at bedrifter trygt kan legge til klassens beste evner til nettverket uten å måtte erstatte sin eksisterende infrastruktur – øker hastigheten på utrullingen av nye applikasjoner og reduserer både nettverkskompleksitet og implementeringskostnader.

I følge Frost and Sullivan World Videoconferencing Endpoints Market Report for 2010 nådde de totale inntektene for det verdensomspennende markedet for videokonferanseendepunkter anslagsvis 1.25 milliarder dollar i 2009.*
 
"Ettersom video blir stadig mer integrert i større bedriftskommunikasjonssuiter, skifter det i stor grad fra en punktløsning til integrert samarbeid," sa Roopam Jain, hovedanalytiker, Frost og Sullivan. "I tillegg vil masseadopsjon av video i stor grad skje gjennom integrerte applikasjoner og enhetlige kommunikasjonsløsninger."

*Kilde: 2010 Frost and Sullivan World Videoconferencing Endpoint Market Report*

Om Avaya

Avaya er en global leder innen bedriftskommunikasjonssystemer. Selskapet leverer enhetlig kommunikasjon, kontaktsentre og relaterte tjenester direkte og gjennom sine kanalpartnere til ledende virksomheter og organisasjoner over hele verden. Bedrifter i alle størrelser er avhengige av Avaya for toppmoderne kommunikasjon som forbedrer effektivitet, samarbeid, kundeservice og konkurranseevne. For mer informasjon vennligst besøk http://www.avaya.com.

Om Lifesize Communications

Lifesize Communications er verdensledende innen høyoppløst videokommunikasjon og telepresence. Lifesize ble grunnlagt av bransjeveteraner i 2003, og var banebrytende for høyoppløst videokommunikasjon for å gjøre kommunikasjon på avstand like naturlig og effektiv som å være i samme rom, for hvem som helst, hvor som helst. Lifesize ble en avdeling av Logitech (Nasdaq: LOGI) (SIX: LOGN) i desember 2009, og delte en visjon om at overalt hvor det er stemme, bør det være video. Mer informasjon om Lifesize finner du på http://www.lifesize.com.

# # #