innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Basic Flow Feilsøkingslogger legger til en ny øyeblikksbildenotasjon til logginteraksjonstilstanden og viser en side som vil gi interaksjonssammendragsinformasjonen som inkluderer alle hendelsene som forbrukes av rapportering, så vel som eventuelle øyeblikksbildelogger.

Hovedfordeler:

Administratorer kan nå få tilgang til Flow Debug Logs på Flow Debug Logs-siden. Feilsøkingsloggflytnotasjonen kan feilsøke hele flytmiljøer eller spesifiserte variabler innenfor bestemte grener av flyten. Flow-feilsøkingslogger gir større innsikt i flyttrinn, interaksjonstidspunkt og sammendrag av ruteinformasjon for brukere som bygger eller redigerer flyter.

Godt å vite:

Finn den nye Flow Debug Logs-siden i konfigurasjonsgrensesnittet under Flows > Flow Debug Logs. Den nye feilsøkingsloggnotasjonen finnes i flytredigeringsgrensesnittet under Data Exchange.