innholdsfortegnelsen

Hva er det?
En ny flytnotasjon kalt Exit Queue er nå tilgjengelig. Denne notasjonen fjerner en interaksjon som ligner på alternativet Dequeue After Timeout i kønotasjonene (linken er ekstern). Exit Queue er ment å brukes i en gjenbrukbar flyt, for eksempel en mediesløyfe i en kø med Flow, men vil fungere andre steder også.

For å bruke Exit Queue, utform flyten din slik at den fanger opp et nytt signal (linken er ekstern) kalt dequeue-forced og inkluderer en bane å følge hvis den mottas. Du kan for eksempel koble frakøbanen i den gjenbrukbare flyten til Koble fra-hendelsen. Dette sender interaksjonen tilbake til hovedinteraksjonsflyten.

Hovedfordeler)
Når du bruker køen med flytnotasjoner, kan en flytdesigner nå bestemme seg for å fjerne interaksjonen fra køen basert på annen informasjon som samles inn mens kunden venter på en kø, for eksempel å spørre kunden om de ønsker å ringe tilbake eller legge igjen en talepost.

Godt å vite
Hvis en interaksjon blir satt ut av køen fra Exit Queue-notasjonen og det dekøtvungne signalet ikke fanges opp, vil interaksjonen automatisk bli avsluttet, så det er viktig å håndtere fangst av det dekøtvungne signalet når du bruker denne funksjonen!

Ulike signaler brukes for Dequeue After Timeout og Exit Queue, slik at disse brukstilfellene kan skilles i flyt for å tillate ulike opplevelser å opprettes, og slik at de kan rapporteres separat.

Nøkkelkoblinger
Flow Designer Reference