innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Følgende oppdateringer er gjort i historisk rapportering:

Planlagte rapporter

Emnelinjer for e-post kan tilpasses i Tittel-feltet.

Rik tekstformatering er tilgjengelig i meldingsteksten, inkludert: skriftfamilie, skriftstørrelse, tekstfarge, bakgrunnsfarge, fet skrift, kursiv og justering.

Du kan legge til flere instrumentbord i et varsel.

Rapportdetaljer for planlagte og eksporterte rapporter

Du kan inkludere dashbordet eller rapportdetaljer for eksportert eller sendt rapport. Detaljene som er inkludert er: samlingsnavn, widgetnavn (dashlet), tidsstempel og brukte filtre.

Hovedfordeler)
Brukere har nå muligheten til å gi en beskrivelse, samt ytterligere detaljer med planlagte rapporter.