innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Gir agenter muligheten til å overføre ikke-stemmeinteraksjoner fra Facebook Messenger, native chat, SMS og e-post innenfor Skylight-serien med produkter. Ved behov kan en agent overføre en Facebook-, SMS- eller chatmeldingsinteraksjon til en annen kø.

Hovedfordeler)
Muligheten for ikke-stemmeoverføring gir agenter muligheten til å overføre en interaksjon til den mest passende køen. Interaksjonshistorikken og eventuelle relaterte meldingstranskripsjoner følger interaksjonen, så den som jobber med forespørselen neste vil ha den fullstendige konteksten for interaksjonen. Ved å gi hele konteksten for kundeinteraksjonen, kan agenter gi raskere og mer nøyaktige oppløsninger.

Godt å vite
Muligheten for ikke-stemmeoverføring er tilgjengelig for Facebook-meldinger, native chat, SMS og e-postinteraksjoner i Skylight-serien med produkter. Agenter som godtar overførte interaksjoner kan se hele meldingsutskriften i det primære innholdsområdet.

Nøkkelkoblinger
elektroniske hjelpen