innholdsfortegnelsen

Hva er det?
To nye standardrapporter er tilgjengelige av hensyn til agenttilstedeværelse:

  • Sammendrag av årsak til agenttilstedeværelse: Viser hver agent som logget på for den gitte datoperioden med den totale tiden de hadde valgt den angitte årsakskoden. Du kan for eksempel se den totale tiden agenter var i pausetilstand fordi de avviste arbeidstilbud.
  • Detalj om årsak til agenttilstedeværelse: Viser hver gang agenter endrer årsak til tilstedeværelse og den totale tiden de har valgt årsaken. Du kan for eksempel se om agenter var i pausetilstand fordi de avviste et arbeidstilbud

Hovedfordeler)
Gir oppsummering og detaljer om agent(er) tilgjengelig for en gitt tidsperiode (veileder håndterbar tidsperiode).

Godt å vite
Når en agent avviser et arbeidstilbud og settes i en Pauset-tilstand, viser rapporten to rader for samme Paused-tilstand. Én rad rapporterer 1 sekund (0:00:00:01). Den andre raden rapporterer gjenværende tid for pausetilstand. Løsningen vil bli behandlet i en fremtidig utgivelse.

Nøkkelkoblinger
Sammendragsrapport om årsak til agenttilstedeværelse
Detaljrapport om årsak til agenttilstedeværelse