innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Følgende mål og attributter for anledninger når en tredjepart mottar en overført interaksjon eller legges til som en deltaker i en interaksjon er nå tilgjengelig.

  • Tredjepartstall (kun historisk): Antall interaksjoner der en tredjedel
  • part legges til som deltaker eller overføres interaksjonen.
  • Tredjepartstype (kun historisk): Tredjepartens utvidelsestype – for eksempel SIP eller PSTN.
  • Tredjeparts utvidelsesverdi (kun historisk): Type utvidelse – for eksempel SIP eller PSTN.
  • Tredjepartstid (kun historisk): Hvor lang tid en kunde bruker i samtale med en tredjepart.

Tredjepartsrapportering er inkludert i nye interaksjonssegmentrapporter.

Hovedfordeler)
Rapportering omfatter nå rapportering om en interaksjon etter at den er overført til en tredjepart.

Nøkkelkoblinger
Tredjepartsrapportering er inkludert i nye interaksjonssegmentrapporter.