innholdsfortegnelsen

Sikrer konsistens på tvers av CxEngage-produkter for å presentere et mer enhetlig grensesnitt og minimerer kundeforvirring ved sammenligning av kolonnenavn.

Hovedfordeler:

  • Minimer kundeforvirring når du sammenligner kolonnenavn fra CxEngage Quality Management til CxEngage Historical Reporting.
  • Sørg for konsistens på tvers av produktene for å presentere et mer enhetlig produktgrensesnitt.