innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Køalgoritmen i CxEngage har blitt optimalisert for å forbedre den generelle ytelsen og allokeringshastigheten eller hastigheten som agenter og kunder matches med. Høyere tildelingsrater lar agenter håndtere flere interaksjoner på en dag, noe som øker agentutnyttelsen og reduserer inaktiv tid for agenten. Ytelsesforbedringene øker også den generelle skalerbarheten, slik at flere multikompetente agenter som støtter et høyt volum av køer, kan plasseres på en enkelt leietaker.

Hovedfordeler:

  • Rask og rettferdig arbeidsfordeling for agenter og kunder
  • Øk skalerbarheten til plattformen og leietakerne
  • Øk ytelsen til tildelinger per sekund

Godt å vite:

Køen som har for eksempel 10 høyere prioriterte interaksjoner vil få sine 10 høyere prioriterte interaksjoner betjent først, mens den andre køen venter til den har lik eller høyere prioritet. Brukere kan leke med minimums- og maksimumsprioritetsinnstillinger.