innholdsfortegnelsen

Hva er det?
En ny flytnotasjon kalt SFDXE Upload Attachment tillater filopplasting til et Salesforce-objekt som et vedlegg. For eksempel kan et lydopptak festes til en ledning eller etui. Denne nye datautvekslingsnotasjonen inkluderer konfigurerbare parametere for å definere typen og navnet på filen som lastes opp.

Hovedfordeler)
Evne til å laste opp binære filer tilgjengelig via offentlige URL-er til poster i Salesforce fra flyt.

Godt å vite
Selv om denne funksjonen først og fremst ble utviklet for å tillate opplasting av opptak til Salesforce for å tilfredsstille et krav om opplasting til potensielle kunder, kan den utnyttes til å laste opp hvilken som helst fil som flyten har tilgang til via en offentlig tilgjengelig URL.

Nøkkelkoblinger
Flow Designer Reference