innholdsfortegnelsen

Hva er det?

De WFM Interval API har blitt oppdatert for å legge til statistikk i svarene for følgende endepunkter:

 • Intervallkø:
  • totalServiceLevelContacts – Antallet interaksjoner som ble akseptert av en agent eller forlatt av kunden. For at en forlatt interaksjon skal telles i denne statistikken, må avbruddstiden være større enn SLA på 20 sekunder.
  • inServiceLevelContacts – Antallet interaksjoner som ble besvart innenfor SLAen på 20 sekunder for dette intervallet
 • Agentkø:
  • loggedInTime – Den totale tiden i dette intervallet brukt av agenten i pålogget tilstand for alle køer. Denne statistikken inkluderer både Klar og Ikke klar tilstander.
  • agentWrapUpTime – Den totale avslutningstiden som brukes av denne agenten i denne køen.
  • totalAgentHandleTime – Den totale tiden i dette intervallet brukt av agenten for køhåndteringskontaktene. Denne statistikken inkluderer taletid, ventetid og avslutningstid.
  • readyTime – Den totale tiden i dette intervallet brukt av agenten i Klar-tilstanden for alle køer.
  • notReadyTime – Den totale tiden i dette intervallet brukt av agenten i Ikke klar-tilstanden for alle køer.

Hovedfordeler)
Vi har lagt til ytterligere beregninger som vanligvis brukes av WFM-plattformer for å gjøre det mulig for våre kunder og partnere å utnytte deres eksisterende WFM-løsning og hente aggregerte historiske agent- og kønivåmålinger direkte fra CxEngage. Data knuses og returneres i definerte 15-minutters intervaller, et vanlig intervall som brukes av tredjeparts WFO-leverandører, som brukes til å forutsi fremtidige samtalevolumer basert på systemspesifikk bemanning og tidsplandefinisjoner.

Godt å vite
API-forespørsler krever grunnleggende autorisasjon.

I aksjon
Produktsjef Stephen Crane diskuterer nye tilgjengelige beregninger for WFM Interval APIer og demonstrerer deretter Serenovas nyeste produkt, CxEngage Quality Management – ​​vår første 100 % native skybaserte WFO-løsning bygget på toppen av CxEngage kontaktsenterplattform. Denne enhetlige opplevelsen lar data fra agent- og kundeinteraksjoner synkroniseres og deles for evaluering og coaching.