innholdsfortegnelsen

Hva er det?

I denne oppdateringen har vi lagt til støtte for et bredere, mer detaljert sett med beregninger i våre WFM APIer som er mer tilpasset Queue Interactions-rapporter. Den ekstra Queue Interaction-statistikken i API-en vil gi WFM-leverandører større granularitet for å lage en mer nøyaktig prognose.

Hovedfordeler:

  • Gi WFM-leverandører og kunder tillit til at data står på linje i CxEngage og WFM-systemet.
  • Støtt et bredere sett med beregninger i våre WFM API-er på et intervallnivå som stemmer overens med Queue Interactions-rapporter. Å legge til ytterligere køinteraksjonsstatistikk i API-en vil hjelpe partnere med å avstemme datatrekk mot våre CxEngage historiske rapporter i tilfelle datatvister og eskaleringer oppstår.

Godt å vite:

Det er viktig å huske på at kø- og interaksjonstalldata kanskje ikke ser ut til å være synkroniserte når du ser på sanntidsrapporteringsdata. Interaksjoner kan krysse intervaller, eller ikke være fullført ennå. For eksempel, en innkommende anroper som ber om tilbakeringing i kø, teller som tilbudte anrop, men vil ikke telle som behandlet før tilbakeringingen er fullført. Hvis du ser på sanntidsdata før tilbakeringingen er fullført, bør du forvente en forskjell mellom disse tellingene.

For detaljer om den nye statistikken lagt til WFM Queue Interval API, se Release Notes.