Administrasjonsfunksjoner

For å konfigurere og bruke Lifesize Share-enheten, må du hvitliste *.lifesizeshare.comog holde TCP-port 22 åpen. 

Førstegangs oppsett av Lifesize Share enheten – kablet

 1. Koble enheten til en HDMI-kabel og romsystemets HDMI-port eller skjermens HDMI-port.
 2. Koble nettverkskabelen til nettverksporten som er merket med LAN-symbolet bak på enheten. Koble den andre enden av nettverkskabelen til en nettverksport. Hvis DHCP er deaktivert i porten, går enheten i vedlikeholdsmodus, og du kan koble den til et trådløst nettverk å fullføre registreringen. Se Førstegangs oppsett av Lifesize Share enheten – trådløs.
 3. Sett kabelen til strømadapteren i kontakten på baksiden av enheten, og sett strømadapteren i en stikkontakt.
 4. Slå på skjermen, åpne en nettleser på datamaskinen din og følg instruksjonene på skjermen.
 5. Hvis du allerede har en Lifesize Share-konto, kan du gå rett til trinn 6. Hvis dette er din første enhet og du ikke har en Lifesize Share-konto, trykk Registrer deg for å starte registrering av en Lifesize Share-konto.
  1. Skriv inn e-post og et passord.
  2. Trykk på Registrer deg. Vi sender deg en e-post til e-postadressen du oppga.
  3. Skriv inn verifiseringskoden du fikk i e-posten.
  4. Klikk Bekreft konto.
  5. Skriv inn et kontonavn. For eksempel, lifesizeshare.com. Dette er nettadressen for tilgang til enheten.
  6. Valgfritt: Angi et CNAME.
  7. Klikk på Lagre. Du kan endre kontoinnstillingene ved å klikke administrasjonsinnstillinger på enhetens side for lister.
 6. Gi enheten din et navn og klikk Lagre. Lifesize anbefaler at du gir Lifesize Share-enheten samme navn som rommet. Enheten er nå registrert. Klikk Endre innstillinger for å sette opp enheten din ellerFortsett for å komme i gang med enheten.

MERK: Hjørnet øverst til venstre viser IP-adressen og serienummeret til Lifesize Share-enheten første gang du setter den opp; etter at den er registrert viser den enhetens navn og kontonummeret.

Førstegangs oppsett av Lifesize Share-enheten – trådløst

 1. Koble enheten til en HDMI-kabel og romsystemets HDMI-port eller skjermens HDMI-port.
 2. Sett kabelen til strømadapteren i kontakten på baksiden av enheten, og sett strømadapteren i en stikkontakt.
 3. Skru på skjermen og koble deg til SSID-en som vises på skjermen.
 4. Åpne en nettleser på datamaskinen din og besøk http://lifesize.share.
 5. Følg instruksjonene for å koble enheten til et trådløst nettverk og start på nytt.
 6. Slå på skjermen, åpne en nettleser på datamaskinen din og følg instruksjonene på skjermen.
 7. Hvis du allerede har en Lifesize Share-konto, kan du gå rett til trinn 8. Hvis dette er din første enhet og du ikke har en Lifesize Share-konto, trykk Registrer deg for å starte registrering av en Lifesize Share-konto.
  1. Skriv inn e-post og et passord.
  2. Trykk på Registrer deg. Vi sender deg en e-post til e-postadressen du oppga.
  3. Skriv inn verifiseringskoden du fikk i e-posten.
  4. Klikk Bekreft konto.
  5. Skriv inn et kontonavn. For eksempel, lifesizeshare.com. Dette er nettadressen for tilgang til enheten.
  6. Valgfritt: Angi et CNAME.
  7. Klikk på Lagre. Du kan endre kontoinnstillingene ved å klikke administrasjonsinnstillinger på enhetens side for lister.
 8. Gi enheten din et navn og klikk Lagre. Lifesize anbefaler at du gir Lifesize Share-enheten samme navn som rommet. Enheten er nå registrert. Klikk Endre innstillinger for å sette opp enheten din ellerFortsett for å komme i gang med enheten.

MERK: Øverste venstre hjørne viser IP-adressen og så serienummeret til Lifesize Share-enheten første gang den konfigureres – etter at den er registrert, viser den enhetens navn og kontonummer.

Endre kontoinnstillinger

Du må være logget inn som en administrator for å kunne endre en konto.

 1. For å endre Lifesize Share kontoinnstillinger, klikk Administrasjonsinnstillinger og gjør de ønskede endringene i kontonavnet eller CNAME (valgfritt).
 2. Klikk Lagre når du har gjort endringene.

Endre en enhet

Når du har fullført registreringen av enheten din, kan du endre noen av eller alle enhetens innstillinger. Du må være logget inn som en administrator for å kunne endre en enhet.

 1. Velg en enhet fra enhetslisten.
 2. Klikk på den endre ved siden av enhetens navn og Lifesize Share vinduet for enhetsoppsett åpnes.
 3. Du kan redigere eller la følgende være som det er:
  • Enhetsnavn
  • Regler for kode: Spør hver gang, spør bare én gang, spør hver 30. dag, spør aldri. Dette refererer til hvor ofte paringskoden må angis når du kobler til enheten.
  • Bildefrekvens: 30 eller 60 bilder per sekund (FPS).
  • Aktiver overskanning: Overskanning er deaktivert som standard. Aktivering av overskanning kan medføre  at proporsjonene på et bilde ikke samsvarer med proporsjonene på skjermen der bildet vises. 
  • Aktiver/deaktiver trådløs Lar deg koble Lifesize Share til et trådløst nettverk eller konfigurere et trådløst tilgangspunkt for gjester.
  • Trådløs modus. MERK: Når den er i modus for trådløst tilgangspunkt, sender Lifesize Share på kanal 6.
   • Koble til trådløst nettverk – velg nettverket ditt fra de tilgjengelige alternativene.
   • Åpen sender – tillater adgang til bedriftens nettverk.
   • Send kun internett – gir internett-tilgang gjennom nettverket enheten skaper.
   • Send kun Share – deler bare med enheten, ingen internett-tilgang.
  • SSID
   • Hvis du kobler til et eksisterende nettverk, velger du SSID.
   • Hvis oppretter en separat trådløst tilgangspunkt, tildeler du et SSID-navn.
  • Bruk passord (for et trÃ¥dløs nettverk)
   • Hvis ja, tildel en passordfrase.
 4. Klikk Send.

Fra dette skjermbildet kan du bruke følgende for feilsøking: Start enheten på nytt, Sende enhetens logger til støtte, og Skape en omvendt SSH-tunnel for tilgang til støtte. MERK: Valg av noen av disse alternativene starter handlingen automatisk.

Slette en enhet

Du må være logget på som en administrator for å kunne slette en enhet.

 1. Velg en enhet fra enhetslisten.
 2. Klikk avbryt-fjerne ved siden av enhetsnavnet og klikk så Slett for å bekrefte slettingen.

For enkelhetens skyld har vi opprettet en  bordtelt-mal for å hjelpe brukerne med å koble seg til Lifesize Share-enheten.