Ustawienia zaawansowane

Skonfiguruj ustawienia konta Lifesize za pomocą konsoli administratora. Kliknij swoją nazwę profilu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

Profil

Na karcie Profil znajdują się dane subskrypcji Lifesize wykupionej przez firmę. Możesz edytować dane konta i dane osobowe, w tym hasło i adres e-mail. Zmiana języka w sekcji Prywatne powoduje zmianę języka wyłącznie w Twojej konsoli internetowej.

SSO

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania SSO, zapoznaj się z sekcją Pojedyncze logowanie.


Funkcje i opcje

Zarządzaj ustawieniami globalnymi konta Lifesize za pomocą karty Funkcje i opcje. Wszelkie wprowadzone tu zmiany mają zastosowanie do całej grupy Lifesize.

 • Język grupy: Wybierz język interfejsu dla całej grupy.
 • Numery telefonów: Wybierz główny numer telefonu oraz dwa opcjonalne numery, które będą wyświetlane w wiadomościach e-mail, zaproszeniach z kalendarza, a także na przeznaczonej dla gości stronie Połącz się ze mną. Jeżeli nie wybierzesz głównego numeru telefonu, domyślnie będzie wyświetlany telefon ze Stanów Zjednoczonych. Główny numer telefonu pojawi się także na ekranie Mój profil w aplikacji Lifesize oraz na ekranie Moje informacje w aplikacji Lifesize Icons i telefonach Lifesize.
 • Record & Share: Umożliwia nagrywanie połączeń, spotkań i wydarzeń Live Stream. Zdecyduj, czy użytkownicy będą mogli udostępniać nagrania połączeń i spotkań poza grupą. Właściciel spotkania lub nagrania określa odbiorców w grupie Lifesize. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby zobaczyć dostępne godziny nagrywania, których liczba zależy od planu subskrypcji. Uwaga: Włączenie publicznego udostępniania w sekcji Record & Share nie dotyczy publicznego udostępniania wydarzeń Live Stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Zarządzanie wydarzeniami Live Stream.
 • Funkcje: Włącz czat umożliwia użytkownikom czatowanie w dowolnym momencie.
 • Włącz alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon: Wpisz adres e-mail, aby włączyć wysyłanie alarmów zdarzeń systemowych przez Lifesize. Można podać adres e-mail użytkownika lub specjalnego konta przeznaczonego do odbierania alarmów. Można też rozważyć przesyłanie alarmów bezpośrednio do centrum pomocy technicznej.
 • Układy ekranu: Wybierz domyślne układy używane względem połączeń i spotkań.
 • Niestandardowe tła systemu Icon: Wybierz ulubione tło systemu Lifesize Icon lub opcję Bez tła. Jeżeli wolisz zastosować niestandardowe tło zamiast domyślnego tła Lifesize, znajdź plik wybranego obrazu i wczytaj go. Plik obrazu musi być w formacie PNG i nie może być większy niż 5 MB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Dostosowywanie systemu Lifesize Icon.
 • Filtr domen: Ogranicza domeny dla nowych użytkowników.


Sieć

Na karcie Sieć znajdują się adresy IP i lokalizacje wystąpień usługi Lifesize Cloud.

Ustaw opcję Szybkość transmisji bitów bramki tunelowania na maksymalną wartość kb/s dostępną dla połączeń.

Pliki do pobrania dla rozszerzeń są dostępne pod kartą Ustawienia zaawansowane > Sieć.

 • Pakiet Instalatora Windows
 • Rozszerzenie Lifesize Google Chrome
 • Wtyczka Lifesize Microsoft Outlook