Konfiguracja integracji kalendarza

Aplikacja Lifesize może zostać zintegrowana z wybranym systemem kalendarza. Aby subskrybować usługę kalendarza w konsoli administratora systemu Lifesize Icon, usługa integracji musi być prawidłowo skonfigurowana. 

Do uaktywnienia integracji niezbędne jest posiadanie skrzynki pocztowej pomieszczenia oraz odpowiednich danych uwierzytelniających dostęp, skonfigurowanych dla dostawcy kalendarza.

System Lifesize Icon można również powiązać z używanym pokojem konferencyjnym. Dowiedz się więcej.


Aplikacje Microsoft Office 365 i Microsoft Exchange Server

Podczas konfiguracji początkowej niezbędne są uprawnienia administratora do konta Microsoft Office 365 lub Microsoft Exchange Server. Potrzebne są również uprawnienia personifikacji. Personifikacja jest zwykle używana, gdy pojedyncze konto jest potrzebne do dostępu do wielu kont, jak w aplikacjach usługi sieciowej. Dowiedz się więcej.

Po skonfigurowaniu integracji kalendarza można subskrybować usługi kalendarza w systemach Lifesize Icon.