Zarządzanie kalendarzami

Administratorzy mogą zarządzać kalendarzami wszystkich systemów do pomieszczeń na swoim koncie Lifesize na stronie Systemy do pomieszczeń konsoli administratora. Kliknij kamera, aby przejść do strony.

UWAGA: Przed subskrypcją systemu Icon do kalendarza upewnij się, że wymagania zostały skonfigurowane. Używany system Icon musi być również powiązany z Twoją salą konferencyjną. Dowiedz się więcej.

  1. Wybierz pozycję  obok systemu do pomieszczeń, którym chcesz zarządzać. Zostanie otwarte okno Ustawienia zaawansowane.
  2. Wybierz kartę Kalendarz. Aby wyszukać i subskrybować system Icon do kalendarza, kliknij przycisk Subskrybuj. Jeżeli system jest już skonfigurowany, zostanie wyświetlona bieżąca subskrypcja kalendarza.
  3. Jeżeli jest to konfiguracja wstępna, wybierz swojego dostawcę kalendarza i postępuj zgodnie z instrukcją. Po konfiguracji wstępnej możesz wyszukiwać kalendarze swojej organizacji. Wybierz kalendarz, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj.
  4. Jeżeli chcesz zmienić kalendarz, kliknij przycisk Zrezygnuj z subskrypcji i zacznij od nowa.

Dowiedz się więcej na temat powiadomień o spotkaniach i poznaj często zadawane pytania dotyczące kalendarza.


Aplikacje Microsoft Office 365 i Microsoft Exchange Server 2013

Podczas konfiguracji wstępnej niezbędne są uprawnienia administratora do konta Microsoft Office 365 lub Microsoft Exchange Server oraz uprawnienia personifikacji. Dowiedz się więcej.


Uwagi dla użytkowników pakietu Microsoft Office 365:

  • Nazwa organizatora jest domyślnie wyświetlana w kalendarzu. Aby dodatkowo była wyświetlana nazwa spotkania, wykonaj poniższe czynności. To uprawnienie należy skonfigurować oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Zmiana zostanie zastosowana tylko do kolejnych spotkań.
  • Podczas wyszukiwania kalendarza pakiet Microsoft Office 365 będzie korzystać tylko z początku ciągu wyszukiwanych znaków. Na przykład podczas wyszukiwania słów Jan Kowalski: słowo Jan zostanie wyszukane, słowo jkowalski zostanie wyszukane, ale słowo Kowalski nie zostanie.
  • Jeżeli podczas wyszukiwania pomieszczenia w kalendarzu wystąpi błąd, skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy uprawnienia są prawidłowo skonfigurowane.