Alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon

Lifesize ułatwia aktywne monitorowanie stanu systemu Lifesize Icon. Lifesize monitoruje stan systemu. Gdy wykryje zdarzenia wywołujące alarm, natychmiast wyśle stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail. Powiadomienia alarmowe są konfigurowane w konsoli administratora.

Alarmy Lifesize są uruchamiane w następujących przypadkach:

Typ zdarzenia

Opis

Niedostępny

System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 3 minuty.

Niedostępny System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 40 minut po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania.

Odłączony mikrofon

Mikrofon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony wyświetlacz

Wyświetlacz był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony telefon

Telefon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Rejestracja SIP2 nie powiodła się

Rejestrator SIP 2 był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Duża liczba utraconych pakietów audio

Podczas połączenia nastąpiła utrata pakietów audio większa niż 3%.

Bardzo duża liczba utraconych pakietów audio Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów audio.
Duża liczba utraconych pakietów wideo The call experienced video packet loss greater than 3%.
Bardzo duża liczba utraconych pakietów wideo Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów wideo.

 

Konfigurowanie alarmów

  1. W konsoli administratora przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane.
  2. Wybierz kartę Funkcje i opcje, a następnie zaznacz pole wyboru, aby włączyć alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon.
  3. Wpisz adres e-mail, na który system Lifesize będzie wysyłać alarmy.
  4. NOTE: Only a single email address can be entered.

  5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Tip: Consider sending email alerts to a dedicated email account. For large organizations with multiple Icons deployed, consider sending email alerts to your ticketing system.

NOTE: You can check the status of an Icon at any time by visiting the Room Systems page in the admin console.

Przeczytaj temat Otwieranie portów sieciowych, aby sprawdzić, czy zapora zezwala na ruch wychodzący z sieci do portu przeznaczenia, który wyznaczono do monitorowania stanu systemu Lifesize Icon.