Dostosuj systemy Lifesize Icon

Jeżeli system Lifesize Icon jest połączony z usługą Lifesize bazującą na chmurze, możesz wczytać niestandardowy obraz tła.

  1. Zaloguj się do konsoli administratora Lifesize.
  2. Przejdź do okna Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje > Niestandardowe tło Icon.
  3. Select Custom background, then click Browse and locate the image file.
    The file must be a PNG, and the recommended maximum size is 1920 x 1080 pixels.
  4. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby wczytać plik do systemów Lifesize Icon.

Wszystkie systemy Lifesize Icon będą wyświetlać niestandardowe tło, kiedy nie jest realizowane połączenie. Po naciśnięciu przycisku na telefonie Lifesize lub pilocie system będzie pokazywać widok kamery lokalnej. Jeżeli w sali konferencyjnej są dwa ekrany, na obu będzie wyświetlane niestandardowe tło.

Aby zmienić obraz, wczytaj nowy plik z niestandardowym obrazem tła.

Aby usunąć obraz z systemów Lifesize Icon, wybierz opcję Bez tła, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.