Dostosuj telefon Lifesize Phone HD

Klienci korzystający z aplikacji Lifesize, którzy posiadają telefon Lifesize Phone HD połączony z systemem z serii Lifesize Icon (z wyjątkiem Lifesize Icon Flex), mogą dostosowywać przyciski i strefy czasowe na ekranie głównym telefonu Lifesize Phone HD, korzystając ze strony Systemy do pomieszczeń konsoli administratora aplikacji Lifesize.

 1. Zaloguj się i kliknij Systemy do pomieszczeń.
 2. Wybierz telefon, który chcesz dostosować, klikając łącze Lifesize Phone HD w wierszu tego telefonu. Możesz wybrać wiele telefonów, klikając pole wyboru dostępne przy każdej nazwie telefonu powiązanego z Lifesize Phone HD. Wybierz opcję Dostosuj wybrane telefony.
 3. Ustaw strefy czasowe ekranu głównego: Z poziomu menu rozwijanych wybierz maksymalnie cztery strefy czasowe. Możesz też nie wybrać żadnej strefy. Przeciągnij strefy czasowe i upuść je w wybranych miejscach. UWAGA: Nie można dostosować dużego zegara, który jest wyświetlany na ekranie głównym. Będzie on zawsze wyświetlał lokalną datę i godzinę. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Ustaw przyciski ekranu głównego: Kliknij przycisk, aby go wybrać. Jest wiele przycisków do wyboru:
 • Zaprezentuj
 • Kamera
 • Uśpienie
 • Rozpocznij
 • Głośność
 • DnD (Nie przeszkadzać)
 • Stan
 • Kalendarz
 • Moje informacje
 • Ulubione
 • Połączenie
 • Katalog
 • Spotkania
 • Ostatnie
 • Dodaj skrót połączenia

Możesz wybrać maksymalnie cztery przyciski. Możesz też nie wybierać żadnego przycisku. Przeciągnij przyciski i upuść je w wybranych miejscach. Kliknij X w prawym górnym rogu przycisku, aby usunąć go z ekranu głównego. W przypadku gdy wybrane zostały cztery przyciski, przed dodaniem kolejnego należy usunąć jeden przycisk.

Możesz dodać skrót połączenia, który pozwoli Ci szybko łączyć się z użytkownikami zapisanymi w katalogu, w ramach spotkań lub stronami trzecimi, z którymi często się kontaktujesz. Przycisk jest włączony tylko, jeśli w podglądzie dostępnych jest od 0 do 3 przycisków; w przeciwnym razie będzie on wyszarzony i wyłączony.

  • Wybierz przycisk Skrót połączenia, aby Dodać skrót połączenia.
  • Aby wybrać kogoś z katalogu, należy zacząć wpisywać jego nazwisko w polu Nazwa wyświetlana, po czym nastąpi automatyczne uzupełnienie danych do kontaktu. Wybierz prawidłowy wpis, a następnie wybierz przycisk Dodaj.
  • W przypadku nowego wpisu należy określić nazwę wyświetlaną i podać szczegóły połączenia. Szczegóły połączenia powinny zawierać adres IP lub rozszerzenie Lifesize. Wybierz przycisk Dodaj.
  • Po umieszczeniu skrótu połączenia na ekranie głównym możliwa jest zmiana nazwy wyświetlanej. W tym celu należy ustawić kursor na nazwie wyświetlanej i kliknąć tę nazwę, aby przeprowadzić jej edycję.
  • Kliknij przycisk Dalej.

5. Aktualizacja telefonu może zająć nawet minutę. Wszelkie trwające połączenia nie zostaną przerwane, jednak nowe połączenia będzie można odebrać dopiero po zakończeniu aktualizacji. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby przeprowadzić aktualizację.