Pulpit nawigacyjny

Konsola administratora systemu Lifesize oferuje wiele sposobów monitorowania aktywności i wykorzystania usługi w środowisku Lifesize.

Pulpit nawigacyjny umożliwia monitorowanie aktywności połączeń. Można dzięki temu określić najczęściej używane systemy do pomieszczeń i użytkowników najczęściej korzystających z połączeń. Można też monitorować wykorzystane godziny nagrywania i przesyłania oraz wyświetlać szczegóły dotyczące udziału w spotkaniach. Ponadto z każdej strony w konsoli administratora można pobierać raporty.

Można też skonfigurować alarmy, aby odbierać powiadomienia, gdy diagnostyka systemu wykryje problem związany łącznością i usługami systemów do pomieszczeń.


Dane pulpitu nawigacyjnego

Dane wyświetlane na pulpicie bazują na wybranym przedziale czasu: Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc lub Zakres niestandardowy (na przykład od 15.05.2017 do 1.06.2017). 

Oprócz danych sumarycznych informujących o łącznej liczbie połączeń, łącznej liczbie minut, liczbie aktywnych użytkowników i średnim czasie połączenia w konkretnym przedziale czasu szczegółowe dane są przedstawione w następujących wykresach i tabelach.

 • Minuty – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby minut. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę minut w konkretnym dniu.
 • Połączenia – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby połączeń. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę połączeń w konkretnym dniu.
 • Użytkownicy – w tej tabeli przedstawiono liczbę połączeń lub wykorzystanych minut według użytkowników w konkretnym przedziale czasu. Aby zmienić wyświetlane dane, zmień opcję na Połączenia lub Minuty. Zobacz, który użytkownik ma największą liczbę połączeń lub wykorzystanych minut w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników.
 • Systemy do pomieszczeń – ta tabela pomaga określić, które systemy wideokonferencyjne do pomieszczeń były najczęściej wykorzystywane do połączeń oraz które systemy wykorzystały największą liczbę minut. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich systemów wideokonferencyjnych do pomieszczeń.
 • Minuty połączenia wg urządzenia/systemu operacyjnego – ten wykres informuje, które punkty dostępu były najczęściej wykorzystywane do połączeń według liczby minut na wybrane urządzenie. Śledzone są takie dane jak: aplikacja internetowa, system Icon, klient komputera Mac, klient komputera PC, klient systemu iOS, klient systemu Android, system innej firmy lub inne dane.
 • Jakość połączenia – ten wykres informuje o ogólnej jakości połączeń w wybranym przedziale czasu, z uwzględnieniem procentowej liczby połączeń, przy których wystąpiła utrata pakietów. Kliknij w obrębie wykresu kołowego, aby otworzyć ekran Szczegóły połączenia.
 • Zarejestrowane godziny – ten wykres informuje o wykorzystanej liczbie nagranych godzin i umożliwia określenie, kiedy kończy się limit planu subskrypcji lub kiedy zostanie on przekroczony.
  UWAGA: Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Record & Share.
 • Godziny funkcji Live Stream – ten wykres informuje o wykorzystanej liczbie godzin funkcji Live Stream i umożliwia określenie, kiedy kończy się limit planu subskrypcji lub kiedy zostanie on przekroczony.
  UWAGA: Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Live Stream.
 • Historia funkcji Live Stream ta tabela informuje o czasie trwania poszczególnych wydarzeń oraz o liczbie uczestników wszystkich wydarzeń, które odbyły się w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić pełną historię wydarzeń oraz szczegółowe informacje na temat każdego z nich. Po wyświetleniu szczegółów można zobaczyć i wyeksportować listę uczestników oraz zapis pytań.
  UWAGA: Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Live Stream.
 • Historia połączeń – w tej tabeli znajdują się dane historyczne połączeń z wybranego przedziału czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić zapis całej historii.