Otwórz porty sieciowe

Jeśli klienci systemu Lifesize (łącznie z systemem Icon) nie mogą połączyć się z usługą bazującą na chmurze, upewnij się, że sieć została prawidłowo skonfigurowana.

W przypadku konfiguracji internetowego serwera proxy należy się upewnić, że na białej liście znajdują się następujące domeny: *.lifesize.com, lifesizecloud.com, jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com oraz cloudfront.net. UWAGA: Jeśli nie możesz dodać na białą listę symbolu wieloznacznego, zapoznaj się z sekcją Subdomeny, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA:Następujące porty stosują zaporę z włączonym symetrycznym protokołem UDP.

Adresy IP używane przez usługę Lifesize można przejrzeć na liście Adresy IP.

 

Systemy Lifesize i aplikacje połączone z usługą Lifesize bazującą na chmurze

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP Dowolny Dowolny

Dodaj do białej listy domeny
*.lifesizecloud.comi
*.lifesize.com

UWAGA: Jeśli nie możesz dodać na białą listę symbolu wieloznacznego, zapoznaj się z sekcją Subdomeny, aby uzyskać więcej informacji. 

80 HTTP: Pobieranie i aktualizacja oprogramowania aplikacji Lifesize
UWAGA: Następuje przekierowanie do strony pobierania konsoli administratora.
TCP Dowolny Dowolny

Dodaj do białej listy domeny *.lifesizecloud.com
*.lifesize.com

UWAGA: Jeśli nie możesz dodać na białą listę symbolu wieloznacznego, zapoznaj się z sekcją Subdomeny, aby uzyskać więcej informacji.

443

HTTPS: Aplikacja klasyczna Lifesize, aplikacja internetowa, logowanie, katalog, czat, obecność, obsługa administracyjna, wskaźnik stanu systemu Icon, integracja kalendarza i Direct Media

Wymagane dla serwera proxy HTTP

TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domenę sdk.split.io 443 HTTPS: Sterowanie nową funkcją
TCP Dowolny Dowolny

Dodaj do białej listy domenę *.walkme.com

UWAGA: Jeśli nie możesz dodać na białą listę symbolu wieloznacznego, zapoznaj się z sekcją Subdomeny, aby uzyskać więcej informacji.

443 HTTPS: Dokumentacja w aplikacji i przewodniki
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domeny 
jwpsrv.com 
, ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com 
i cloudfront.net

443 HTTPS: Strumieniowanie i odtwarzanie w aplikacji Lifesize oraz opcja zadawania pytań w trakcie strumieniowania na żywo 
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domenę 
primlb.lifesizecloud.com

5222

Obecność systemu Icon

Wymagane dla serwera proxy HTTP

TCP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP
35061 Sygnalizacja aplikacji Lifesize (SIP/TLS)
UDP  Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP
10000–28000

Media SRTP

Wymagane dla serwera proxy HTTP

UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP
3478 Direct media (point-to-point)

 

Skype for Business Online

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

UWAGA: Porty te stanowią dodatek do zalecanych przez Microsoft portów niezbędnych do prawidłowego działania systemu Skype for Business.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy Docelowy adres IP Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP
30000–50000 Klient mediów A/V

 

Wdrożenia lokalne programów Microsoft Lync i Skype for Business

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

UWAGA: Porty te stanowią dodatek do zalecanych przez Microsoft portów niezbędnych do prawidłowego działania systemu Skype for Business.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP
30000–50000 Klient mediów A/V
TCP Serwer Edge 5061 Wyświetl listę Adresy IP
5061 Sygnalizowanie połączenia serwera Edge
TCP/UDP Serwer Edge 50000–59999 Wyświetl listę Adresy IP 
30000–50000 Serwer Edge mediów A/V

Dowiedz się więcej o łączeniu Microsoft Lync i Skype for Business w federacji z usługą Lifesize bazującą na chmurze.

 

Systemy innych firm wykorzystujące protokół SIP

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Wymagana może być również statyczna translacja NAT i porty przychodzące. Sprawdź specyfikacje producenta.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP 
5060 SIP/TLS
UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP 
10000–28000 Media RTP

 

Systemy innych firm wykorzystujące protokół H.323

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Wymagana może być również statyczna translacja NAT i porty przychodzące. Sprawdź specyfikacje producenta.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP 
1720 H.225: sygnalizowanie połączenia
TCP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP 
10000–16000 H.245: kanał sterowania
UDP Dowolny Dowolny Wyświetl listę Adresy IP 
10000–28000 Media RTP, jeżeli urządzenie innej firmy nie jest skonfigurowane do szyfrowania. Media SRTP, jeżeli urządzenie innej firmy jest skonfigurowane do szyfrowania

 

Systemy zatwierdzone innych firm: Polycom lub Cisco wykorzystujące protokół H.460

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Sprawdź specyfikacje producenta.

 
Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
UDP System innej firmy 1719 Serwer Lifesize H.460 1719 Sygnalizacja H.460/RAS
TCP System innej firmy Dowolny Serwer Lifesize H.460 1720 Sygnalizacja konfiguracji połączenia H.460/H.225.0/Q.931
TCP System innej firmy Dowolny Serwer Lifesize H.460 20000-20200 Sygnalizacja kontroli połączenia H.460/H.245
UDP System innej firmy Dowolny Serwer Lifesize H.460 6768, 6769 Media multipleksowane RTP/RTCP H.460.19. Protokół SRTP używany, jeżeli do szyfrowania jest skonfigurowane urządzenie innej firmy.
TCP System innej firmy Dowolny ldapexport.lifesizecloud.com 389 Uwierzytelnione usługi katalogowe LDAP (inne niż TLS)
TCP System innej firmy Dowolny  ldapexport.lifesizecloud.com
 636  Uwierzytelnione usługi katalogowe LDAP (TLS)
TCP System innej firmy Dowolny soapexport.lifesizecloud.com 80 Uwierzytelnione usługi katalogowe SOAP (HTTP)
TCP System innej firmy Dowolny soapexport.lifesizecloud.com 443 Uwierzytelnione usługi katalogowe SOAP (HTTPS)