Poddomeny

Niektóre zapory nie zezwalają na dodawanie symboli wieloznacznych do białej listy, dlatego użytkownik musi sam dodać do niej wszystkie poddomeny.

Więcej informacji na temat ustawień zapory przedstawiono w sekcji Otwarte porty sieciowe.

*.lifesizecloud.com

Poniżej przedstawiamy listę poddomen, które należy dodać tylko w przypadku, gdy użytkownik nie może dodać symboli wieloznacznych domeny *.lifesizecloud.com do białej listy:

Lista poddomen Użycie poddomeny
api.lifesizecloud.com Dostęp do API w konsoli administratora
calendarservice.lifesizecloud.com Usługa kalendarza w systemie Icon
call.lifesizecloud.com Strona Połącz się ze mną
call.history.lifesizecloud.com Historia połączeń w konsoli administratora
callmanager.lifesizecloud.com Przeglądarka Cloud / klienty na komputery stacjonarne, które obsługują media bezpośrednie
cdn.lifesizecloud.com Automatyczne aktualizacje oprogramowania w systemie Icon
cfdwh.lifesizecloud.com Magazyn danych
direct.lifesizecloud.com Dla mediów bezpośrednich
directory.lifesizecloud.com Usługa katalogu w konsoli administratora
download.lifesizecloud.com Pobieranie aplikacji i aktualizacji
eblogin.lifesizecloud.com  Przestarzałe
galapi.lifesizecloud.com Obsługa Dash
images.lifesizecloud.com Używane w konsoli administratora
launch.lifesizecloud.com Aplikacja internetowa Internet Explorer
live.lifesizecloud.com Usługa nagrywania
local.lifesizecloud.com Uwierzytelnianie za pomocą pojedynczego logowania
login.lifesizecloud.com Logowanie do aplikacji internetowej
lync.lifesizecloud.com Współdziałanie S4B
manage.lifesize.com Zarządzanie usługą Lifesize bazującą na chmurze, parowanie systemu Icon
manage.lifesizecloud.com Konsola administratora
nucleusproxy.lifesizecloud.com Usługa mikro dla klienta
outlook.lifesizecloud.com Dodatek programu Outlook
phonehd.lifesizecloud.com Konfiguracja telefonu HD Phone
present.lifesizecloud.com Udostępnianie bezprzewodowe w programie Dash
primlb.lifesizecloud.com Usługa czatu w aplikacji
shop.lifesizecloud.com Handel elektroniczny
stream.lifesizecloud.com Punkt wejścia do oglądania transmisji strumieniowej
webapp.lifesizecloud.com Usługi aplikacji internetowej

 

*.walkme.com

Poniżej przedstawiamy listę poddomen, które należy dodać tylko w przypadku, gdy użytkownik nie może dodać symboli wieloznacznych domeny *.walkme.com do białej listy:

Lista poddomen Użycie poddomeny
cdn.walkme.com Strona Walkme w konsoli administratora
playerserver.walkme.com Strona Walkme w konsoli administratora
rapi.walkme.com Strona Walkme w konsoli administratora
ec.walkme.com Strona Walkme w konsoli administratora

 

*.amazonaws.com 

Poniżej przedstawiamy listę poddomen, które należy dodać tylko w przypadku, gdy użytkownik nie może dodać symboli wieloznacznych domeny *.amazonaws.com do białej listy:

Lista poddomen Użycie poddomeny
*.amazonaws.com Aktualizacja aplikacji
 s3-us-west-2.amazonaws.com Aktualizacja aplikacji i pobranie tapety systemu Icon 

 

*.callstatsio.com

Poniżej przedstawiamy listę poddomen, które należy dodać tylko w przypadku, gdy użytkownik nie może dodać symboli wieloznacznych domeny *.callstatsio.com do białej listy:

Lista poddomen Użycie poddomeny
collector.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń
auth.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń
appsettings.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń
taas.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń
events.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń
stats.callstats.io Gromadzenie statystyk połączeń