Konfiguracja serwera proxy sieci

Aby skonfigurować uwierzytelnianie serwera proxy sieci w aplikacji komputerowej Lifesize:

  1. Wybierz opcję Plik > Konfiguracja sieci.
  2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Bez serwera proxy, aby wyłączyć wykorzystywanie serwera proxy sieci.
    • Ręczne ustawienia serwera proxy, aby wprowadzić hosta, port, nazwę użytkownika i hasło.
    • Pojawi się łącze Zmień ustawienia serwera proxy sieci, które umożliwia edycję ustawień systemowych sieci. Systemowe ustawienia serwera do wykorzystania przy konfiguracji serwera proxy w systemie operacyjnym OS X lub Windows.
  3. Jeśli jesteś już zalogowany/-a, musisz się wylogować i zalogować ponownie, aby ustawienia zostały zastosowane.