Zarządzaj spotkaniami

Administratorzy Lifesize mogą zarządzać wszystkimi spotkaniami z karty Spotkania w konsoli administratora, włączając w to:

Ustawianie liczby dni, przez które są przechowywane nieaktywne spotkania

Aby pomóc w utrzymaniu porządku w katalogu Lifesize, zapewniamy funkcję oczyszczania, która automatycznie usuwa nieaktywne spotkania. 

Można ustawić liczbę dni, przez które spotkanie jest przechowywane, liczoną od ostatniej aktywności. Nowe konta mają przypisaną domyślną wartość wynoszącą zero dni. Maksymalna liczba dni wynosi 365. UWAGA: Jeżeli liczba zostanie ustawiona na zero, ważność spotkania nigdy nie wygasa.

Etykieta wkrótce wygasa zostanie wyświetlona obok spotkań, których ważność wygasa za siedem dni lub gdy ustawiona liczba dni jest mniejsza niż siedem dni. Kiedy ważność spotkania wygaśnie, zostanie ono usunięte. Połączenie z salą spotkań resetuje to ustawienie i oznacza spotkanie jako aktywne Ustawienie wskaźnika myszy nad etykietą spowoduje wyświetlenie liczby dni pozostałych do wygaśnięcia nieaktywnego spotkania. Aby odnaleźć spotkania, których ważność wkrótce wygasa, można użyć funkcji wyszukiwania. W polu Wyszukaj wpisz „wkrótce wygasa”.

Jeśli termin wygaśnięcia zostanie zmieniony na krótszy, pojawi się ekran weryfikacyjny z listą spotkań, które na skutek tej zmiany zostaną usunięte. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć nieaktywne spotkania. Jeżeli nie chcesz, aby spotkanie zostało usunięte, kliknij przycisk Anuluj, a następnie użyj spotkania, łącząc się z nim lub czatując. To działanie zresetuje zegar wygaśnięcia. 

Jeżeli termin wygaśnięcia zostanie ustawiony na okres krótszy niż siedem dni, pojawi się etykieta z dokładną ustawioną liczbą dni. 

Spotkanie, które nie ma daty ostatniego wykorzystania, nie jest usuwane. Przykładowo, jeśli utworzysz spotkanie, ale nie połączysz się z nim lub nie skorzystasz z funkcji czatu, nie będzie ono miało daty wykorzystania.

Edytuj spotkania

Administratorzy Lifesize mogą również edytować szczegóły spotkań, łącznie ze zmianą właściciela spotkania. Kliknij nazwę spotkania, aby otworzyć kartę Edytuj spotkanie.

Aby edytować szczegóły spotkania, odszukaj nazwę spotkania, a następnie kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj spotkanie.

    • Wybierz kartę Ogólne, aby zmienić nazwę spotkania lub dodać kod dostępu do spotkania.
    • Wybierz kartę Role, aby zmienić właściciela lub określić wykładowcę.
    • Wybierz kartę Live Streams, aby włączyć przesyłanie strumieniowe spotkania na żywo.

UWAGA: Właściciele spotkań są właścicielami wszystkich nagrań ze spotkań i mogą ustawiać uprawnienia do udostępniania nagrań w grupie konta Lifesize. Administratorzy Lifesize mogą określać, czy nagrania będą udostępniane osobom spoza grupy konta Lifesize.

Aby usunąć spotkanie, wybierz nazwę spotkania, a następnie kliknij przycisk Usuń spotkanie.

Aby pobrać raport w formacie CSV zawierający informacje wyświetlane na stronie Spotkania, kliknij przycisk Eksportuj.

 

Dowiedz się więcej o tworzeniu spotkań i opcji spotkań w aplikacji Lifesize.