Utwórz spotkanie

Tworzyć nowe spotkania

 1. Kliknij pozycję Spotkania w panelu nawigacyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj spotkanie.
 3. Wprowadź nazwę spotkania i ustaw opcje spotkania:
  • Ustaw numeryczny kod dostępu do spotkania: Każda osoba z Twojego konta Lifesize widzi Twoje spotkania na karcie Spotkania, ale możesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez włączenie kodu dostępu. Kod dostępu jest automatycznie podawany w zaproszeniach e-mail i kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4–10 cyfr. UWAGA: W salach spotkań korzystających z kodu dostępu czat grupowy jest niedostępny.
  • Dodaj opis spotkania. Opis spotkania może zawierać do 200 znaków. 
  • Wybierz role w spotkaniu: właściciel spotkania, moderator i wykładowca. 
  • Włącz transmisję strumieniową.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.