Zarządzaj systemami do pomieszczeń

Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie systemy do pomieszczeń Lifesize na swoim koncie Lifesize na stronie Systemy do pomieszczeń konsoli administratora. Kliknij kamera, aby przejść do strony.

  • Sparuj swój system do pomieszczeń Lifesize Icon z usługą bazującą na chmurze
  • Aby usunąć system do pomieszczeń z konta Lifesize, zaznacz pole wyboru obok nazwy systemu i kliknij przycisk Odłącz system od Cloud. W przypadku usunięcia systemu powiązanego z konkretnym użytkownikiem lub dzieloną salą konferencyjną odłączany jest wyłącznie system. Konto użytkownika lub sali konferencyjnej jest nadal dostępne na koncie Lifesize.
  • Jeśli znajdujesz się w tej samej sieci, co system Icon, kliknij zewnętrzne , aby przejść do interfejsu internetowego Icon.
  • Aby pobrać raport z systemu do pomieszczeń w formacie CSV, kliknij przycisk Eksportuj.
  • Informacje na temat dostosowywania systemu do pomieszczeń można znaleźć w sekcji Dostosuj system Icon i Dostosuj telefon Lifesize Phone HD.


Administratorzy kont mogą dodawać kontakty grupowe do udostępnionego katalogu, na przykład katalogu systemu do pomieszczeń innej firmy, który nie jest połączony z Lifesize. Zobacz sekcję Zarządzaj kontaktami grupowymi.