Zarządzaj użytkownikami

Możesz zarządzać użytkownikami na swoim koncie Lifesize z poziomu konsoli administratora.

Zaloguj się i wybierz katalog, aby otworzyć Katalog, a następnie wybierz kartę Użytkownicy. Użyj polecenia Wyszukaj, aby szybko odnaleźć użytkownika w katalogu. 

Usuń konto użytkownika  Kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika, a następnie kliknij Usuń wybranych użytkowników, aby potwierdzić jego usunięcie. 
Zmień hasło użytkownika Wybierz nazwę użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zresetuj hasło, aby wysłać wiadomość e-mail do użytkownika z łączem do zresetowania hasła.
Zmień wyświetlaną nazwę użytkownika Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj użytkownika, a następnie wprowadź nową nazwę i kliknij pozycję Zaktualizuj użytkownika, aby zapisać zmiany.

Wyświetl informacje o sparowanych urządzeniach Kliknij kartę Urządzenia.

UWAGA: Aby pobrać kopię katalogu użytkowników, kliknij przycisk Eksportuj.

Możesz także:


Zaproś kogoś do dołączenia do Twojej grupy

Aby zaprosić kogoś do swojej grupy, otwórz kartę Użytkownicy, a następnie kliknij Dodaj użytkowników, aby wysłać zaproszenie, lub skopiuj łącze do wiadomości e-mail.

Administratorzy muszą wysyłać zaproszenia do użytkowników bezpośrednio, aby zagwarantować, że użytkownicy są powiązani z kontem firmowym Lifesize. Jeśli użytkownicy sami rejestrują się w witrynie internetowej Lifesize, mogą przez nieuwagę tworzyć oddzielne grupy, przez co nie zostaną połączeni z grupą lub katalogiem firmowym.

Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany i nie otrzymał wiadomości e-mail, poproś, aby sprawdził folder ze spamem.

Liczba użytkowników, których możesz dodać do grupy konta Lifesize, zależy od subskrypcji Twojej firmy. Dowiedz się więcej o planach subskrypcji.