Ograniczanie domen

Jako administrator możesz automatycznie zatwierdzać nowych użytkowników z uprawnionymi adresami e-mail oraz uniemożliwiać nowym użytkownikom bez uprawnionych adresów e-mail dostęp do Twojego konta.

Wprowadź adresy domen, aby umożliwić automatyczne zatwierdzanie nowych użytkowników z adresem e-mail w domenie zgodnej z domenami określonymi na stronie Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje konsoli administratora. Próba dołączenia użytkownika z adresem e-mail z inną domeną niż domeny określone na tej stronie spowoduje wyświetlenie błędu.

  1. Z konsoli administratora przejdź do strony Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje.
  2. W polu Ogranicz możliwość dodawania nowych użytkowników do tych domen wprowadź dozwolone domeny.
  3. Kliknij przycisk Enter, aby dodać następną domenę.
  4. Kliknij przycisk Aktualizuj.