Sparuj Lifesize 220

Jeśli posiadasz konto Lifesize, możesz połączyć swój system do pomieszczeń Lifesize 220 z usługą Lifesize bazującą na chmurze.

Czy mój system jest już połączony? W systemie 220 przejdź do pozycji Ustawienia administratora > Komunikacja, aby sprawdzić status systemu. Jeżeli system jest połączony, pojawi się status Gotowy dla Usługi Lifesize Cloud.

Po połączeniu systemu 220 działa on jak aplikacja Lifesize na innych Twoich urządzeniach:

 • Aplikacja Lifesize stosuje ustawienia konfiguracyjne bezpośrednio do systemu.
 • Wszystkie kontakty w grupie Twojej firmy są dostępne w katalogu systemu.
 • W systemie 220 można dodawać uczestników wideo oraz odbierać wiele połączeń przychodzących jednocześnie w aktywnym połączeniu.
 • Aktualizacje oprogramowania są stosowane automatycznie; ręczna aktualizacja z osobnego pliku nie jest wymagana. System informuje o aktualizacji, umożliwiając w razie potrzeby opóźnienie działania.


Połącz system 220 z kontem Lifesize

Podłącz się do usługi Lifesize bazującej na chmurze w trakcie wstępnej konfiguracji. Aby zainicjować ten proces po instalacji, zresetuj system do ustawień domyślnych.

Pamiętaj: Musisz posiadać konto użytkownika Lifesize, aby połączyć system 220 z usługą.

 1. Zaktualizuj system 220 do wersji oprogramowania 5.0.4 lub nowszej.
 2. Kiedy kreator konfiguracji wstępnej wyświetli ustawienia Lifesize Cloud, wybierz opcję Włączony.
 3. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu pokazanego na 220.
 4. Zaloguj się do Lifesize za pomocą adresu e-mail i hasła.
 5. Wprowadź kod aktywacyjny pokazany na 220.
 6. Możesz powiązać system 220 z indywidualnym użytkownikiem lub salą konferencyjną:
  Pojedynczy użytkownik Ja umożliwia końcowemu użytkownikowi konta Lifesize powiązanie urządzenia z samym sobą.

  Użytkownik umożliwia administratorowi konta aplikacji Lifesize powiązanie urządzenia z dowolnym użytkownikiem w grupie danego konta.

  Sala konferencyjna Użyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.

  Tworzy osobne konto aplikacji Lifesize dla systemu 220. Wprowadź nazwę systemu, która pojawia się w katalogu konta. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail do łączenia się z systemem.

 7. Przejdź do sekcji Ustawienia administratora > Komunikacja, aby sprawdzić status systemu. Jeżeli system jest połączony, pojawi się status Gotowy dla Usługi Lifesize Cloud.


Odłącz system 220 od konta Lifesize Cloud

 1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w sekcji Ustawienia administratora > System > Resetowanie systemu.
 2. Kiedy wstępna konfiguracja wyświetli opcję włączenia usługi Cloud, wybierz opcję Wyłączony.
 3. Poproś swojego administratora Lifesize o usunięcie systemu z Twojego konta użytkownika.


Spotkania w systemie 220 na koncie usługi Lifesize bazującej na chmurze

Spotkania w systemie 220, który nie jest połączony z usługą Lifesize bazującą na chmurze, różnią się od spotkań tworzonych w aplikacji Lifesize. W systemie 220 (niepołączonym z kontem usługi Lifesize bazującej na chmurze) grupy lokalne są tworzone z kontaktów. Użytkownik wykonuje połączenie z tą grupą, a system wykonuje połączenie z każdym uczestnikiem w grupie. W przypadku połączenia z kontem usługi Lifesize bazującym na chmurze każdy uczestnik wykonuje połączenie i dołącza do spotkania indywidualnie. W aplikacji Lifesize można tworzyć spotkania bez uczestników; spotkanie utworzone w systemie 220, który nie jest połączony z kontem usługi Lifesize bazującej na chmurze, musi zawierać co najmniej jednego uczestnika.

Dodatkowe informacje dotyczące różnic działania i ustawień, które są wyłączone przy połączeniu z kontem usługi Lifesize bazującej na chmurze, znajdują się w informacjach o wydaniu systemu 220.

Obejrzyj film o łączeniu systemu Lifesize 220 z kontem usługi Lifesize bazującej na chmurze.