Sparuj Lifesize Icon

Wykonaj następujące czynności podczas wstępnej konfiguracji Icon.

Pamiętaj: Przed połączeniem musisz skonfigurować swoje konto użytkownika Lifesize.

 1. Gdy kreator wstępnej konfiguracji poprosi Cię o dołączenie do usługi Lifesize bazującej na chmurze, wybierz przycisk Tak.
 2. Otwórz przeglądarkę i nawiguj do adresu URL wyświetlonego w systemie Icon.
 3. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła Lifesize.
 4. Wprowadź kod aktywacyjny pokazany na Icon.
  WSKAZÓWKA: Po zeskanowaniu kodu QR otwarta zostanie strona logowania. Zaloguj się, a Twój kod zostanie wyświetlony automatycznie.
 5. Możesz powiązać system Icon z poszczególnymi użytkownikami lub z salą konferencyjną.
  Pojedynczy użytkownik Ja umożliwia końcowemu użytkownikowi Lifesize na powiązanie urządzenia z samym sobą.

  Użytkownik umożliwia administratorowi Lifesize powiązanie urządzenia z dowolnym użytkownikiem lub istniejącym systemem do pomieszczeń w grupie Lifesize.

  Sala konferencyjna Użyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.

  Tworzy osobne konto Lifesize dla systemu Icon. Wprowadź nazwę systemu, która pojawia się w katalogu. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail do łączenia się z systemem.

 6. Z ekranu głównego systemu Icon przejdź do > , aby wyświetlić status systemu. Jeżeli system jest połączony, pojawi się status Gotowy dla opcji Komunikacja > Usługa Lifesize Cloud.

Tylko dla systemu Icon 450: pod koniec procesu parowania Lifesize pojawi się opcja skonfigurowania inteligentnej synchronizacji. Wybierz przycisk Tak, aby rozpocząć proces kalibracji, lub przycisk Nie, aby przeprowadzić kalibrację w innym terminie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Kalibracja inteligentnej synchronizacji.


Połącz system Icon z usługą Lifesize bazującą na chmurze w dowolnej chwili

 1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w pozycji Konserwacja > Resetowanie systemu > Resetowanie systemu 
  UWAGA: Ta czynność powoduje usunięcie bieżących ustawień, w tym wpisów w ulubionych.
 2. Kreator poprosi o skonfigurowanie języka, ustawień sieci, strefy czasowej i Twojego połączenia z usługą Lifesize bazującą na chmurze.


Aby odłączyć system Icon od Lifesize

 1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w pozycji Konserwacja > Resetowanie systemu > Resetowanie systemu. 
  UWAGA: Ta czynność powoduje usunięcie bieżących ustawień, w tym wpisów w ulubionych.
 2. Kiedy kreator konfiguracji wstępnej poprosi Cię o dołączenie do usługi Cloud, kliknij przycisk Nie.
 3. Poproś swojego administratora o usunięcie systemu Icon z Twojego konta użytkownika.