Skonfiguruj wydarzenie Live Stream

Funkcja Live Stream w systemie Lifesize to idealne rozwiązanie dla organizacji, które chcą nadawać na żywo relacje ze spotkań firmowych, informacje od kierownictwa lub sesje szkoleniowe. Administratorzy mogą włączyć funkcję Live Stream w systemie Lifesize, utworzyć wydarzenie Live Stream i pobierać nagrania. Właściciel lub moderator spotkania Live Stream może umożliwić zadawanie pytań przez uczestników spotkania i zarządzać w czasie rzeczywistym odpowiedziami na przesłane pytania.

Wszystkie wydarzenia Live Stream są nagrywane i okresowo dostępne do pobrania z poziomu karty Nagrania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami Live Stream i ich nagrywaniu.

UWAGA: Opcja zadawania pytań nie jest dostępna w aplikacjach mobilnych.

Skonfiguruj wydarzenie Live Stream

Zaloguj się do konsoli administratora, aby włączyć funkcję Live Stream.

 1. Sprawdź w sekcji Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje, czy opcja Zezwalaj na nagrywanie jest włączona. Dowiedz się więcej.
 2. W konsoli administratora przejdź do strony  Spotkania i dodaj lub edytuj spotkanie.
 3. Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, podaj najpierw niezbędne informacje w kartach Ogólne i Role, aby zdefiniować spotkanie. Pola Nazwa spotkania i Właściciel nie mogą być puste.
 4. Jeżeli edytujesz spotkanie, kliknij ikonę  na końcu wiersza wybranego spotkania.
 5. Kliknij kartę Nadawanie, a następnie wybierz i wprowadź wymagane informacje.
  1. Kliknij pole wyboru, aby włączyć funkcję Live Stream.
  2. Aby włączyć zadawanie pytań na żywo, kliknij pole wyboru Włącz pytania.
  3. Jeżeli nie chcesz zatwierdzać pytań przed ich publikacją, zaznacz pole wyboru Automatyczne zatwierdzenie wszystkich zadanych pytań. Po zaznaczeniu tej opcji wszystkie pytania zadane w panelu Pytania będą widoczne dla uczestników wydarzenia Live Stream.
  4. Wybierz opcję na karcie Uprawnienia do oglądania, aby zezwolić na uczestnictwo w spotkaniu:
   • Publiczne — wydarzenie Live Stream może oglądać każda osoba, która kliknie łącze.
   • Tylko grupy — wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko członkowie Twojej grupy.
   • Prywatne — niezbędne jest podanie kodu dostępu. Wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko osoby, które podadzą kod dostępu podczas dołączania do spotkania. Takie ustawienie jest zalecane, gdy dostęp do wydarzenia Live Stream ma być możliwy tylko dla konkretnych osób.
   • UWAGA: Ten kod dostępu jest inny niż kod dostępu do spotkania.

  5. Skopiuj łącze wygenerowane na karcie Nadawanie oraz kod dostępu (jeżeli ma zastosowanie) i wyślij je do właściciela spotkania, aby dołączył te dane do zaproszenia na spotkanie.  Kliknięcie symbolu  w celu skopiowania łącza nie powoduje skopiowania kodu dostępu.

  UWAGA: Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, łącze będzie dostępne tylko po kliknięciu przycisku Zapisz.

Każde spotkanie z włączoną funkcją Live Stream będzie wyświetlane na karcie Wydarzenia Live Stream. Aby zaprosić uczestników do wydarzenia Live Stream, które zostało utworzone wcześniej, przejdź do strony Spotkania, kliknij kartę Wydarzenia Live Stream, a następnie skopiuj łącze i kod dostępu (jeżeli ma zastosowanie) i wyślij je do adresatów.