Konfiguracja SSO

Aplikacja Lifesize obsługuje opcję pojedynczego logowania (ang. single sign-on, SSO), używając dowolnego, zgodnego z SAML 2.0 schematu dostawców tożsamości. Skonfiguruj i zatwierdź ustawienia dostawcy tożsamości, aby włączyć pojedyncze logowanie.

Zanim zaczniesz:

  • Sprawdź, czy Twoja subskrypcja Lifesize obsługuje logowanie SSO.
  • Potwierdź, że Twoja firma używa IdP lub schematu tożsamości zgodnego z SAML 2.0. Aby zainstalować Lifesize jako zaufaną aplikację, musisz być w stanie skonfigurować ustawienia platformy tożsamości.