Polycom RealPresence Group serii 500

 1. Wpisz w przeglądarce adres IP urządzenia. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
 2. Przejdź do opcji Admin Settings (Ustawienia administratora) > Network (Sieć) > IP Network (Sieć IP).
 1. Skonfiguruj następujące ustawienia:
 • Włącz IP H.323.
 • Wprowadź nazwę H.323. Jest to rozszerzenie urządzenia.
 • Wprowadź rozszerzenie H.323. Jest to rozszerzenie urządzenia.
 • W polu Use Gatekeeper (Użyj strażnika) wybierz opcję Specify (Określ).
 • Włącz uwierzytelnianie i wprowadź rozszerzenie w polu Nazwa użytkownika.
 • Wprowadź adres IP strażnika w polu Primary Gatekeeper IP Address (Adres IP głównego strażnika).
 • Rozwiń sekcję Firewall (Zapora), a następnie włącz zaporę internetową H.460.

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie protokołu LDAP

 1. Przejdź do opcji Admin Settings (Ustawienia administratora) > Servers (Serwery) > Directory Servers (Serwery katalogowe).

 

 1. Skonfiguruj następujące ustawienia:
 • Wybierz typ serwera LDAP.
 • Wprowadź adres serwera.
 • Wprowadź port serwera.
 • Wprowadź podstawową nazwę DN (nazwa wyróżniająca). Dla przykładu o=cloud, dc=lifesize, dc=com.
 • Wprowadź wielopoziomową domyślną nazwę grupy DN.
 • Wybierz jako typ uwierzytelniania Basic (Podstawowe).
 • Wprowadź nazwę wiązania DN (nazwa wyróżniająca).
 • Wprowadź hasło.
 1. Kliknij Save (Zapisz)