Zadzwoń z telefonu

Do spotkania Lifesize można dołączyć za pomocą telefonu w roli użytkownik audio.

  1. Zadzwoń na jeden z numerów telefonów wymienionych w zaproszeniu e-mail lub kalendarzowym.
  2. Po wyświetleniu monitu wprowadź rozszerzenie osoby lub spotkania.