Statystyki połączeń

Dane można zbierać podczas połączenia. Po rozpoczęciu połączenia wybierz opcje Połączenie > Statystyki w aplikacji Lifesize. UWAGA: W aplikacji internetowej Lifesize statystyki połączeń nie są dostępne.

Statystyki obejmują dane nadawania oraz odbierania dźwięku i obrazu, takie jak przepustowość i utrata pakietów. Dane te zwykle wskazują na przyczyny problemów, które mogą pojawić się podczas połączenia. Statystyki obejmują również dane nadawania prezentacji.

Statystyki obrazu obejmują:

 • rozdzielczość, w pikselach, przesłanego lub odebranego obrazu wideo
 • kodek wideo
 • ilość danych wideo przesłanych w kilobitach na sekundę
 • częstotliwość wyświetlania obrazów wideo w klatkach na sekundę


Statystyki dźwięku obejmują:

 • zastosowany kodek audio
 • ilość danych audio przesłanych w kilobitach na sekundę
 • ilość pakietów danych audio przesłanych lub odebranych w kilobitach na sekundę.


Statystyki połączenia dźwięku i obrazu obejmują:

 • jitter, czyli odchylenie w czasie (w milisekundach) pomiędzy dostarczeniem pakietów
 • liczbę pakietów danych, które nie dotarły do miejsca przeznaczenia w ciągu ostatniego okresu próbkowania
 • liczbę pakietów utraconych od chwili rozpoczęcia rozmowy
 • procent utraconych pakietów w ostatnim okresie próbkowania


Aby zapisać statystyki, skopiuj je do schowka, a następnie wklej do dokumentu.