Zbierz diagnostyki

Aby umożliwić zdiagnozowanie problemu, konieczne może być zebranie danych diagnostycznych w aplikacji komputerowej.

  1. Z paska menu w aplikacji komputerowej wybierz pozycję Pomoc.
  2. Wybierz pozycję Zbierz dane diagnostyczne.
  3. Wybierz z listy problem, który wystąpił.
  4. Wprowadź opis problemu.
  5. Kliknij przycisk Start, aby wygenerować plik, który jest automatycznie przesyłany do serwera dziennika lub umieszczany na Twoim urządzeniu.
  6. Jeśli plik nie został automatycznie wysłany, zlokalizuj go w swoim systemie i wyślij zgodnie z instrukcją obsługi do dalszej analizy.