Status usługi Lifesize

Status usługi Lifesize bazującej na chmurze jest dostępny pod adresem status.lifesizecloud.com. System raportuje zaplanowaną konserwację i awarie systemu.

Możesz subskrybować aktualizacje usługi dla następujących komponentów:

Konsola zarządzania Usługa internetowa, która udostępnia konsolę administratora użytkownikom i administratorom.
Usługa zarządzania połączeniami Obejmuje rejestrację urządzeń, czat i usługi zarządzania połączeniami.
Usługa połączeń wieloosobowych Umożliwia połączenia grupowe.
Usługa połączeń PSTN Raportuje status przychodzącego połączenia PSTN.

Status obejmuje:

  • Operacyjny: wszystkie serwery działają prawidłowo.
  • Częściowa awaria lub obniżona wydajność: pewne serwery uległy awarii, ale usługa jest nadal dostępna.
  • Poważna awaria: wszystkie serwery uległy awarii.