Użytkownicy

Możesz łatwo połączyć się z kontaktem, spotkaniem lub systemem do pomieszczeń, zapraszać uczestników na spotkania, nagrywać i udostępniać spotkania, czatować i uczestniczyć w wydarzeniach Live Stream.


Co chcesz zrobić?

Zadzwoń do kogoś

Zaplanuj spotkanie

Czynności podczas połączenia

Dołącz do spotkania

Przeglądarki internetowe i aplikacja Skype for Business

Zarządzaj kontaktami

Utwórz salę spotkań

Czatuj z dowolną osobą

Zarządzaj nagraniami

Funkcja Live Stream

Ustawienia


Jeżeli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, spróbuj w sekcji Rozwiązywanie problemów.