Dołącz z przeglądarki

W poniższej tabeli opisano działania, jakie wykonuje przeglądarka, gdy użytkownik dołącza do spotkania Lifesize za pośrednictwem adresu URL https://call.lifesizecloud.com/extension. 

Przeglądarka Działania przeglądarki
Google Chrome
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie otwarta aplikacja internetowa.
 • Microsoft Edge
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie otwarta aplikacja internetowa.
 • Internet Explorer 11
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie.
 • Safari
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie.
 • Firefox
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie.
 •  

  UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia OSX i usunięcia aplikacji klasycznej Lifesize będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli od razu spróbujesz dołączyć do połączenia Lifesize.