Dołącz z przeglądarki

 W poniższej tabeli opisano działania, jakie wykonuje przeglądarka, gdy użytkownik dołącza do spotkania Lifesize za pośrednictwem adresu URL https://call.lifesizecloud.com/extension.

Przeglądarka Działania przeglądarki
 Google Chrome
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana i uruchomiona, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, a urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, zostanie otwarta aplikacja internetowa.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie otwarta aplikacja internetowa.

Zobacz Google Chrome, aby uzyskać więcej informacji.

Internet Explorer 11
 •  Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie.
Microsoft Edge
 •  Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie.

Safari
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana i uruchomiona, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, a urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, a urządzenie działa pod kontrolą systemu OS X, nastąpi przekierowanie na stronę Inne sposoby realizacji połączenia.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, nastąpi przekierowanie na stronę Inne sposoby realizacji połączenia.
Firefox
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana i uruchomiona, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, a urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows, zostanie ona otwarta.
 • Jeśli aplikacja klasyczna jest zainstalowana, ale nie jest uruchomiona, a urządzenie działa pod kontrolą systemu OS X, nastąpi przekierowanie na stronę Inne sposoby realizacji połączenia.
 • Jeśli aplikacja klasyczna nie jest zainstalowana, nastąpi przekierowanie na stronę Inne sposoby realizacji połączenia.