Skype dla firm

Klienta Skype dla firm oraz Microsoft Lync można użyć, aby dołączyć do spontanicznego połączenia lub do sali spotkań. Z poziomu swojej aplikacji Lifesize można też rozpocząć połączenie z użytkownikiem Skype dla firm.

Użytkownicy Skype for Business/Microsoft Lync

Dołącz do spotkania Lifesize® Cloud lub wykonaj połączanie z użytkowanikiem Lifesize za pomocą aplikacji Skype dla firm lub Microsoft® Lync®

  1. Kliknij łącze do opcji wybierania w zaproszeniu na spotkanie, aby przejść do strony Zadzwoń do mnie.
  2. Kliknij przycisk Skype for Business lub Microsoft Lync.
  3. Po pojawieniu się okna komunikatu kliknij ikonę kamery i wybierz opcję Uruchom wideo.

Dodaj spotkanie lub użytkownika Lifesize Cloud do listy kontaktów Skype for Business lub Microsoft Lync:

  1. Dodaj spotkanie lub numer użytkownika (np. 12345678@lifesizecloud.com) do listy kontaktów w aplikacji Skype dla firm lub Microsoft Lync. Ten numer znajduje się na stronie Zadzwoń do mnie.  Po dodaniu zostanie wyświetlona odpowiednia nazwa.
  2. Kiedy jesteś gotowy(-a) dołączyć do spotkania lub do połączenia z użytkownikiem, znajdź spotkanie lub użytkownika na swojej liście kontaktów.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy spotkanie lub użytkownika i wybierz pozycję Uruchom połączenie wideo.


Użytkownicy usługi Lifesize

Dodaj użytkownika Skype dla firm lub Microsoft Lync do katalogu Lifesize

  1. Z poziomu aplikacji przejdź do katalogu Lifesize i wybierz pozycję Utwórz kontakt.
  2. Wpisz nazwę i dane połączenia użytkownika Skype lub Lync.

Możesz też skontaktować się z administratorem, aby utworzyć kontakt grupowy.

Połącz z użytkownikiem aplikacji Skype dla firm lub Microsoft Lync

Użytkownicy usługi Lifesize mogą bezpośrednio połączyć się z użytkownikami aplikacji Skype dla firm oraz Microsoft Lync, który został wcześniej dodany do ich katalogu, klikając dwa razy nazwę tego użytkownika lub klikając ją raz i wybierając opcję połączenia wideo. Użytkownicy Lifesize mogą też wybrać opcję Połączenie ręczne i wpisać dane połączenia użytkownika aplikacji Skype dla firm lub Microsoft Lync (np. nazwa@firma.com).


Administratorzy serwera Skype for Business

Lifesize Cloud obsługuje środowisko Skype for Business Online oraz Skype for Business (wcześniej Lync 2013). Musisz połączyć swój serwer Skype for Business (Skype dla firm) oraz usługę Lifesize Cloud, aby umożliwić użytkownikom tworzenie spotkań Lifesize Cloud za pośrednictwem Skype dla firm i uczestnictwo w nich. Patrz temat Skonfiguruj Lifesize Cloud, aby uzyskać więcej informacji.