Czynności podczas połączenia

Każdy uczestnik połączenia lub spotkania ma do dyspozycji konkretne elementy sterujące. Rodzaj elementów sterujących zależy od tego, czy uczestnik jest zarejestrowanym użytkownikiem, gościem lub moderatorem. Dostępne elementy sterujące są wyświetlane w dolnej części panelu sterowania, a przyciski — z prawej strony okna Podczas połączenia.


Zarejestrowany użytkownik

Zarejestrowany użytkownik może używać podczas połączenia następujących elementów sterujących. UWAGA: Podczas moderowanego spotkania moderator ma pełną kontrolę nad funkcjami czynności dostępnych podczas połączenia.

 • mic Włącz i wyłącz mikrofon mic-off-red
 • wideo Włącz i wyłącz kamerę video-off
 • share-screen Udostępnij ekran lub prezentację
 • nagraj Rozpocznij nagrywanie (jeżeli funkcja nagrywania jest włączona)
 • end-call Opuść spotkanie
 • kebab  Przejdź do klawiatury numerycznej
 • incall-add-ch Dodaj uczestnika
 • informacje Wyświetl szczegóły połączenia
 • meeting-ch Wyświetl listę uczestników
 •  chat-ch Czat (ten przycisk jest widoczny tylko podczas spotkania)
 • back Powrót do ekranu głównego, który umożliwia rozpoczęcie czatu lub zaplanowanie spotkania bez opuszczania połączenia

Gość

Gość dołączający do spotkania ma do dyspozycji następujące elementy sterujące:
 • mic Włącz i wyłącz mikrofon mic-off-red
 • wideo Włącz i wyłącz kameręvideo-off (funkcja niedostępna, jeżeli połączenie jest w trybie tylko audio)
 • share-screen Udostępnij ekran
 • end-call Opuść połączenie lub prezentację
 • kebab Przejdź do klawiatury numerycznej
 • meeting-ch Wyświetl listę uczestników


Moderator

Moderatorzy mają do dyspozycji wszystkie elementy sterujące dostępne użytkownikom. Podczas moderowanego spotkania elementy sterujące moderatora mają pierwszeństwo przed elementami sterującymi użytkownika. Moderatorzy mają do dyspozycji następujące dodatkowe elementy sterujące:

 • end-call Usuń uczestnika z połączenia
 • end-call Zakończ połączenie wszystkich uczestników
 • mic-off-red Wycisz i mic włącz ponownie mikrofon dowolnemu uczestnikowi połączenia
 • mic-off-rain Wycisz i mic-rain włącz ponownie mikrofon wszystkim uczestnikom połączenia
 • Moderator może dodać wyciszenie moderatora, które będzie mieć funkcję nadrzędną względem wyciszenia włączonego przez użytkownika.

UWAGA: Moderatorzy widzą przekreślony ukośnikiem czerwony mic-off-red mikrofon u uczestników, którzy sami włączyli wyciszenie, oraz przekreślony ukośnikiem szary mic-off-ch mikrofon u uczestników, którzy zostali wyciszeni przez moderatora. Gdy moderator cofnie wyciszenie uczestnika, stan użytkownika wraca do stanu poprzedniego (wyciszony lub niewyciszony).