Dodaj uczestnika

  1. Kliknij przyciskincall-add-ch Dodaj uczestnika z prawej strony okna Podczas połączenia.
  2. Wpisz nazwę lub numer.
  3. Kliknij przycisk Połącz.

Jeżeli chcesz zaprosić kogoś przez e-mail, możesz skorzystać z udostępnionego łącza.

Możesz też dodać uczestnika z meeting-ch Listy uczestników lub korzystając z opcji informacje Szczegóły połączenia.

UWAGA: Liczba dozwolonych uczestników w jednym połączeniu lub spotkaniu zależy od planu subskrypcji.


Aby zaakceptować nowego rozmówcę, wybierz pozycję Dodaj

Aby odebrać nowe połączenie i zakończyć bieżące połączenie, wybierz pozycję Zakończ + Odbierz.