Nagrywaj połączenia i spotkania

Połączenia i spotkania można nagrywać ze wszystkich urządzeń Lifesize za pomocą jednego kliknięcia, jeśli tylko administrator konta włączył tę funkcję w systemie Lifesize Twojej grupy.

Podczas nawiązywania połączenia lub w trakcie jego trwania wybierz nagraj , aby rozpocząć nagrywanie. 

Wybierz pozycję record-stop , by zatrzymać nagrywanie. Nagrywanie może przerwać tylko ten użytkownik, który rozpoczął nagrywanie. Zakończenie spotkania dla wszystkich automatycznie kończy nagrywanie.

UWAGA: Nie dotyczy to spotkań Live Stream. Wszystkie spotkania Live Stream są nagrywane automatycznie. Dowiedz się więcej o spotkaniach Lifesize Live Stream

Po zakończonym nagrywaniu nagrane filmy są grupowane i archiwizowane w kanale nagrywania, w celu późniejszego odtwarzania. Aby wyświetlić nagrania, otwórz aplikację Lifesize i wybierz pozycję Pokaż nagrania

Dowiedz się więcej o zarządzaniu nagraniami i udostępnianiu nagrań.