Wykonaj połączenie

 1. Na stronie głównej kliknij przycisk video-rain Połączenie .
 2. Zacznij wpisywać i wybierz nazwę kontaktu z listy lub wpisz szczegóły połączenia osoby spoza katalogu, używając dowolnego z następujących formatów:
  • Adres IP (IPv4 lub IPv6)
  • Adres IP i rozszerzenie 
  • Adres wideo 
  • Rozszerzenie Lifesize 
 3. Kliknij przycisk video-rain  Uruchom z włączoną kamerą lub audio-call-rain Uruchom z wyłączoną kamerą. Jeżeli uruchomisz połączenie z wyłączonym wideo, możesz je włączyć po dołączeniu do połączenia.

UWAGA: Kliknij przycisk Sprawdzenie kamery i dźwięku, aby sprawdzić, czy mikrofon i kamera działają prawidłowo. 

UWAGA: Podczas uruchamiania aplikacji internetowej Lifesize przy użyciu przeglądarki Google Chrome upewnij się, że przeglądarka Chrome nie zablokowała aparatu i mikrofonu. Przeglądarka Chrome wymaga przyznania jej uprawnień do korzystania z obiektów multimedialnych witryny internetowej — takich jak wideokonferencje. Podczas pierwszego logowania do aplikacji Lifesize za pomocą przeglądarki Chrome aplikacja Lifesize poprosi o zezwolenie na zastosowanie takich ustawień. Więcej informacji na temat tych ustawień można znaleźć w tym artykule w serwisie Google.

 

Dowiedz się, jak utworzyć kontakt.

Jeśli nie jesteś członkiem grupy Lifesize, dowiedz się, jak wykonywać połączenia jako gość.