Czatuj z dowolną osobą

Czatuj z osobami ze swoich kontaktów Lifesize w dowolnej chwili. Możesz czatować z jedną osobą z grupy konta Lifesize lub uczestniczyć w czatach grupowych w sali spotkań.

Podczas czatu z dowolną osobą rozmowa jest wyświetlana na stronie Czat. Na stronie Czat jest zapisywana historia czatów i jest widoczny ostatni czat. Możesz usunąć czaty ze strony Czat, ale historia czatu nie zostanie usunięta.

Możesz otwierać kilka sesji czatu, każdą z innym uczestnikiem. Każda osoba, z którą czatujesz, pojawia się w kolumnie po lewej, a treść rozmowy jest wyświetlana w sąsiednim oknie rozmowy. Aby przełączać między rozmowami, wybierz inną nazwę w kolumnie po lewej.


Rozpocznij natychmiast czat z osobą z kontaktów

Korzystając z opcji wyszukiwania, możesz rozpocząć czat natychmiast po zalogowaniu się do aplikacji Lifesize.

Wyszukaj nazwę kontaktu lub spotkania, wprowadzając kilka pierwszych liter w polu wyszukiwania, a następnie zaznacz nazwę i kliknij chat-rain , aby rozpocząć czat. Zostanie otwarta strona Czat, na której pojawi się rozmowa.


Rozpocznij czat z katalogu Kontakty

Podczas przeglądania w katalogu szczegółów połączeń dotyczących kontaktu możesz rozpocząć czat z karty połączeń, klikając przycisk chat-rain.


Rozpocznij nowy czat

Możesz utworzyć nowy czat z osobą, z którą jeszcze nie rozmawiałeś(-a).

  1. Kliknij przycisk chat-rain Czat.
  2. Kliknij przycisk tworzenia compose, a następnie wpisz nazwę kontaktu lub spotkania.

    W oknie rozmowy jest widoczna aktywna rozmowa. Jeśli nie prowadzisz innej rozmowy, na stronie Czat jest zawsze wyświetlana ostatnia rozmowa z wybranym kontaktem lub salą spotkań.

  3. Zacznij wpisywać swoją wiadomość czatu w oknie rozmowy.
  4. Jeżeli chcesz nawiązać połączenie wideo z osobą, z którą czatujesz, kliknij przycisk video-rain. Jeśli chcesz zobaczyć inne funkcje, takie jak nawiązywanie połączenia audio, planowanie spotkania lub wyświetlenie uczestników czatu grupowego, wybierz kebab-rain z menu opcji.


Czatowanie z grupą w sali spotkań

Możesz uczestniczyć w czacie grupowym z innymi członkami swojej grupy Lifesize, dołączając do nich w sali spotkań. Aby dołączyć do czatu grupowego, wybierz salę spotkań i kliknij przycisk chat-rain. Możesz uczestniczyć w czacie grupowym zarówno w trakcie połączenia, jak i poza nim. Osoby spoza Twojego konta Lifesize nie mogą brać udziału w czacie ani nie będą widzieć jego zapisu.

Aby rozpocząć czat grupowy:

  • Na stronie Spotkania zaznacz nazwę spotkania i kliknij przycisk chat-rain.
  • Na stronie Czat kliknij opcję utwórz compose, a następnie wprowadź nazwę spotkania. Nazwy uczestników czatu pojawiają się w oknie po prawej stronie.

Nazwy uczestników są wyświetlone po prawej wraz z ich statusem aktywności online.

Historia czatu jest przechowywana w sali spotkań. Osoby, które później do niej dołączą, będą mogły przeczytać historię czatu. Historii czatu nie można usunąć.

UWAGA: Czat jest obecnie niedostępny dla sal spotkań wykorzystujących hasło.

Jednocześnie możesz uczestniczyć w wielu sesjach czatu grupowego i indywidualnego. Powiadomienia o przychodzących wiadomościach czatu będą wyświetlane zarówno na liście czatów, jak i w panelu nawigacyjnym. Przełączaj widok między czatami, wybierając nazwę uczestnika lub spotkania w lewej kolumnie.