Funkcja Live Stream

Dla widzów

Zaproszeni użytkownicy Lifesize oraz goście mogą dołączyć do wydarzenia Live Stream, klikając łącze umieszczone w zaproszeniu.

  • Użytkownicy systemu Lifesize mogą się zalogować lub zostaną przekierowani do wydarzenia Live Stream, jeżeli są już zalogowani. Jeżeli w zaproszeniu znajduje się kod dostępu, należy go wpisać przed przystąpieniem do wydarzenia. UWAGA: Kod dostępu do wydarzenia jest inny niż kod dostępu do spotkania.
  • Aby oglądać wydarzenie Live Stream, goście muszą wpisać swoje imię i nazwisko.

Jeżeli obraz Live Stream nie pojawi się po dołączeniu do wydarzenia, może to oznaczać, że moderator jeszcze nie włączył przekazu. Kliknij przycisk Odśwież , aby rozpocząć transmisję strumieniową w przeglądarce, lub poczekaj, aż transmisja strumieniowa na żywo odświeży się automatycznie.

UWAGA: Wydarzenie Live Stream ma około 30 sekund opóźnienia w stosunku do spotkania na żywo. Opóźnienie to wynika z ograniczeń technologii transmisji strumieniowej i jest powszechne w witrynach stosujących transmisję strumieniową na żywo — na przykład takich jak YouTube.


Dla prezenterów wydarzenia Live Stream

Dołącz do spotkania Lifesize Live Stream, w taki sam sposób, w jaki jak dołączasz do dowolnego innego spotkania Lifesize


Dla moderatorów i właścicieli spotkań

Uruchom funkcję Live Stream

Gdy funkcja Lifesize Live Stream jest włączona i zostało utworzone wydarzenie Live Stream, zarówno właściciel spotkania, jak i moderator, mogą rozpocząć wydarzenie.

UWAGA: Przed uruchomieniem transmisji strumieniowej należy się upewnić, że użytkownik systemu sali konferencyjnej Lifesize lub Lifesize Icon dołączył do spotkania.

  1. Kliknij łącze transmisji strumieniowej lub wklej je w pasku adresu przeglądarki, aby otworzyć stronę Live Stream.
  2. Kliknij opcję Włącz nadawanie, aby rozpocząć przekazywanie transmisji do widzów. Zwykle przekaz jest widoczny dla widzów w ciągu jednej do dwóch minut.


Zarządzaj funkcją zadawania pytań

Gdy opcja zadawania pytań jest włączona, zarówno właściciel, jak i moderator spotkania, może zarządzać pytaniami w trakcie wydarzenia Live Stream. Nie jest to możliwe, gdy dla wydarzenia jest włączona opcja Automatyczne zatwierdzenie wszystkich zadanych pytań .

Jeśli opcja automatycznego zatwierdzania jest włączona, wszystkie pytania zadane w panelu Pytania będą widoczne dla widzów, bez możliwości ich wcześniejszego zatwierdzenia przez moderatora. Opcja automatycznego zatwierdzania jest domyślnie wyłączona. Po jej włączeniu jest ona stosowana do wszystkich wydarzeń Live Stream spotkania, dopóki nie zostanie wyłączona.

Panel moderatora jest zorganizowany w następujący sposób:

  • Oczekujące – pytania przesłane do moderatora, które mogą być Odrzucone lub Zatwierdzone do publikacji. Pytanie może zostać odrzucone na przykład wtedy, gdy nie dotyczy tematu dyskusji.
  • Opublikowane — pytania, które zostały ocenione przez moderatora i zatwierdzone do publikacji, lub pytania, które zostały automatycznie zatwierdzone.

Pytania zatwierdzone do odpowiedzi pojawią się na liście Opublikowane i będą widoczne dla wszystkich uczestników. Moderator odpowiada, wpisując odpowiedź, a następnie klikając przycisk Wyślij.

UWAGA: Aby nie oglądać wydarzenia Live Stream, ale uczestniczyć na żywo w spotkaniu, można oddokować panel Pytania i zarządzać pytaniami w oddzielnym oknie. W przypadku oddokowania panelu Pytania i jego przypadkowego zamknięcia należy wrócić do strony Live Stream i odświeżyć ją.