Zarządzaj kontaktami

Strona Kontakty zawiera listę wszystkich kontaktów z grupy konta Lifesize oraz wszystkich dodanych kontaktów. Kontakty dodane przez użytkownika są widoczne tylko dla niego i nie należą do grupy konta Lifesize. 

Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, wybierz ten kontakt. Pojawi się karta kontaktu. Informacje o kontakcie zawierają łącze kontaktu do spotkania, numery telefonów i adres wideo. Kliknij gwiazdkę favorite, aby dodać kontakt do Ulubionych. Ulubione pojawiają się u góry listy kontaktów.


Utwórz kontakt

  1. Na stronie avatar-person Kontakty kliknij opcję Utwórz kontakt.
  2. Wpisz nazwę i szczegóły połączenia kontaktu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


Edytuj lub usuń kontakt

Jako użytkownik możesz edytować lub usuwać tylko utworzone przez siebie kontakty. 

  • Aby edytować kontakt: Na stronie avatar-person Kontakty wybierz nazwę kontaktu, aby otworzyć kartę kontaktu. Kliknij przycisk Edytuj, aby zaktualizować szczegóły kontaktu. 
  • Aby usunąć kontakt: Na stronie avatar-person Kontakty wybierz nazwę kontaktu, aby otworzyć kartę kontaktu. Kliknij przycisk Usuń, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć kontakt.