Zarządzaj nagraniami

Możesz oglądać nagrania, które należą do Ciebie lub które zostały Ci udostępnione. Właściciele spotkań są też właścicielami wszystkich nagrań z tych spotkań i mogą przyznawać uprawnienia do oglądania tych nagrań. Administrator Lifesize może zarządzać wszystkimi nagraniami przechowywanymi w bibliotece nagrań. 

Na stronie głównej aplikacji Lifesize wybierz opcję Pokaż nagrania. Możesz sortować nagrania w swoim kanale według daty, przedziału czasowego, liczby wyświetleń i liczby polubień oraz wyświetlać je w widoku listy lub siatki. Po wybraniu nagrania do odtworzenia możesz je polubić lub dodać do listy obserwowanych.

Udostępnianie nagrań z cyklu spotkań

Właściciele spotkań mają wszystkie nagrania z ich spotkań, niezależnie od tego, który z uczestników je rozpoczął. Aby ustawić uprawnienia do odtwarzania nagrań:

 1. W aplikacji Lifesize wybierz opcję Pokaż nagrania lub przejdź do opcji Nagrania w konsoli administratora.
 2. Przejdź na dowolną stronę Nagrania.
 3. W polu Wybierz spotkanie wpisz nazwę spotkania i kliknij Udostępnij.
 4. W polu Właściwości udostępniania: Cykl spotkań wybierz jedną z opcji:
  • Dodaj lub usuń oglądających
  • Ustaw opcję nagrania Bez udostępniania
  • Pobierz łącze do udostępniania dla Twojej grupy Lifesize, które umożliwia dostęp do cyklu spotkań

Udostępniaj poszczególne nagrania

W przypadku połączeń ad-hoc osoba rozpoczynająca połączenie zostaje właścicielem nagrania. Jeśli używasz systemu Lifesize Icon, który jest połączony z systemem Lifesize, możesz wybrać właściciela podczas rozpoczynania nagrywania. Naciśnij nagraj, a następnie wybierz właściciela nagrania spośród członków swojej grupy Lifesize.

Właściciele nagrania mogą wybierać odbiorców poszczególnych nagrań. Zobacz tutaj:

 1. Wybierz opcję Pokaż nagrania.
 2. Przejdź na dowolną stronę Nagrania.
 3. Wybierz nagranie do udostępnienia i kliknij Udostępnij.

W polu Właściwości udostępniania: Nagrywanie można zobaczyć obecnych oglądających i dodać kolejnych. UWAGA: Użytkownicy nie mogą ponownie udostępniać ani edytować nagrań, które zostały im udostępnione. Administratorzy kont widzą wszystkie nagrania w swoich grupach Lifesize.

Właściciele nagrań mogą uzyskać łącze do udostępnienia dla swojej grupy Lifesize oraz dla osób spoza niej. Nagrania można również pobrać jako pliki MPEG-4.