Spotkania

Możesz łatwo zaplanować spotkanie i zaprosić uczestników ze strony głównej aplikacji Lifesize. Można zapraszać zarówno zarejestrowanych użytkowników Lifesize, jak i gości. 

Uczestników możesz również zaprosić na spotkanie ze strony avatar-meeting Spotkania. Wybierz salę spotkań lub ustaw nad nią wskaźnik, a następnie wybierz schedule w podświetlonym wierszu, aby zaplanować spotkanie i wybrać sposób rozesłania zaproszeń.


Zaproszenia możesz także wysyłać bezpośrednio z kalendarza Google CalendarMicrosoft Outlook.